SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000849
202000849
Imaging Technologies
Cursus informatie
Cursus202000849
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. J.S. Kanger
E-mailj.s.kanger@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Examinator
Externe Docent
Examinator
dr. S.M. Glas
Examinator
dr.ir. J.S. Kanger
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. J.S. Kanger
Examinator
dr. G.P.R. Lajoinie
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Onderstaande doelstellingen zijn zeer algemeen geformuleerd. Definitieve doelstellingen op het niveau van de onderdelen, en toetsbaar geformuleerd, volgen in de kwartielhandleiding.
 • De student beheerst de in dit kwartiel onderwezen, bestudeerde en getoetste begrippen, methoden en technieken (incl. de hierbij horende voorkennis) op het gebied van de anatomie en fysiologie van de gewrichten
 • Wiskunde (Systemen en Signalen)
 • Fysische Optica
 • Ultrageluid imaging
 • Computed Tomography toepassen voor het analyseren, en onderzoeken van medische afbeeldingstechnologie.
 
Verder kan de student begrippen uit de foutenleer toepassen op resultaten verkregen met één van de technologieën Fysische Optica, Ultrageluid Imaging en Computer Tomography.
Inhoud
 • Anatomie en fysiologie van de gewrichten
 • Wiskunde (Systemen en Signalen)
 • Fysische Optica
 • Ultrageluid imaging
 • Computed Tomography
 • Project (met de nadruk op foutanalyse)  
 
Voorgestelde voorkennis: Geometrische optica (K2):
 • Lenzenformule, vergroting, brekingsindex, breking, wet van Snellius, kritische hoek, totale interne reflectie, numerieke apertuur glasvezels;
 • Met behulp van de lenzenformule eenvoudige lenzen systemen door te rekenen;
 • Vergroting van een lenzen stelsel te bepalen;
 • Met behulp van stralen reconstructie beeldafstanden en vergrotingen van eenvoudige lenzen systemen te bepalen;
 • Optische werking van de lichtmicroscoop. 
 
Optisch meten aan weefsel (K3):
 • Verstrooiing van licht;
 • Absorptie van licht;
 • Lichtbronnen;
 • Lichtdetectoren. 
 
Wiskunde:
 • Goniometrie;
 • Complexe getallen;
 • Vectoren;
 • Eerste en tweede orde lineaire differentiaalvergelijking.
 
Mechanica:
 • Elasticiteit, stijfheid, Young's modulus.
 
Beeldvorming:
 • Het ontstaan van een röntgenenergie spectrum;
 • Belangrijkste interactie mechanismen röntgen met materialen/weefsels, energie afhankelijkheid;
 • De detectie van röntgenstraling, overzicht detectoren;
 • Elementaire inleiding dosis begrip en gevaren van straling.

Externe docenten:
Dr. M.C. van Maaren
Dr. M.A.M. Munneke
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 7
Verplicht materiaal
Book
J.L. Prince and J.M. Links: Medical Imaging Signals and Systems (Prentice Hall, nieuwste druk)
Book
C.Boudoux, Fundamentals of Biomedical Optics
Book
Marieb & Hoehn. Human Anatomy & Fysiology, 10e druk.
Book
Sesam Atlas van de Anatomie (Deel 1: Bewegingsapparaat). Druk 22. W. Paltzer
Aanbevolen materiaal
Book
Zakwoordenboek der Geneeskunde (Coelho) Druk 30 (2012) A. Jochems
Werkvormen
Module
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project: Imaging Technologie

Computer Tomografie

Fysische Optica

Anatomie en Fysiologie

Signalen en Systemen

Ultrageluid

SluitenHelpPrint
Switch to English