SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000847
202000847
Transport Phen. in Biological Systems
Cursus informatie
Cursus202000847
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr. D. Stamatialis
E-maild.stamatialis@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. T. Akkaya
Docent
dr. O.E.M. ter Beek
Docent
S.K. Chandrasekar
Docent
dr.ir. R. Hagmeijer
Docent
drs. K. Haijkens
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Het menselijk lichaam is een complex systeem waarin zowel chemische reacties als  het  transport van massa, impuls en energie prominente rollen spelen. Voor de bestudering van het functioneren van het menselijk lichaam en het ontwikkelen van therapieën voor de bestrijding van ziekten is een gedegen kennis van deze vakgebieden essentieel.

De doelstelling van de huidige module is om studenten basiskennis te laten opdoen omtrent reactiekinetiek en biofysische transportverschijnselen en deze kennis toe te laten passen in een project. De module wordt gedreven door een viertal biofysische systemen:

•    Het thermische systeem (lichaamstemperatuur en warmtehuishouding)
•    Het ademhalingssysteem (longen en zuurstofopname)
•    Cellen en organen (cellen, nieren, stofwisseling)
•    Het hart- en vaatstelsel (zuurstof transport)

Een belangrijk doel van het project is dat studenten leren om een biofysisch transportprobleem te modelleren in termen van algebraïsche- of differentiaalvergelijkingen, en om de kwaliteit van een dergelijk model te beoordelen aan de hand van limietgevallen en experimentele gegevens.
Inhoud
1.     Fysische Chemie en Thermodynamica
Dit moduleonderdeel gaat over thermodynamische processen en hun belang voor biologische verschijnselen. Het bestaat uit acht hoorcolleges van twee uur en  acht  werkcolleges van twee uur. In de hoorcolleges wordt de lesstof uitgelegd en in de werkcolleges worden opgaven gemaakt. De werkcolleges vinden plaats in een plenaire zaal waarbij in eerste instantie individuele uitleg wordt gegeven, maar veelvuldig gestelde vragen plenair kunnen worden behandeld.

2.     Reactiekinetiek
Dit moduleonderdeel gaat over reactiekinetiek in het menselijk lichaam.  Het bestaat uit zes hoorcolleges van twee uur en zes werkcolleges van twee uur. In de hoorcolleges wordt de lesstof uitgelegd en in de werkcolleges worden opgaven gemaakt.

3.     Inleiding Transportverschijnselen
Dit moduleonderdeel gaat over elementaire transportverschijnselen (convectie, diffusie, straling) van massa (stoftransport), impuls (viscositeit), en energie (warmtetransport). Het bestaat uit zes hoorcolleges van twee uur en zes werkcolleges van twee uur. In de hoorcolleges wordt de lesstof uitgelegd en in de werkcolleges worden opgaven gemaakt.

4.     Biofysische Transportverschijnselen
Dit moduleonderdeel gaat over transportverschijnselen die specifiek binnen het lichaam plaats vinden; het is dus sterk gekoppeld aan bovenstaande vak. Het bestaat uit zes hoorcolleges van twee uur en zes werkcolleges van twee uur. In de hoorcolleges wordt de lesstof uitgelegd en in de werkcolleges worden opgaven gemaakt.

Project
Het project bestaat uit een aantal samenhangende componenten op het gebied van
•    Wiskundig modelleren met behulp van differentiaalvergelijkingen
•    Reactiekinetiek
•    Kunstnieren

Hierbij werken studenten in projectgroepen van circa 8 personen.
 
De eerste twee componenten bestaan uit  een onderzoeks- of ontwerpvraag die door middel van modellen en simulaties beantwoord dient te worden. De laatste component bestaat uit een hoorcollege en een practicum. Van deze componenten wordt een integraal verslag gemaakt door elke groep. Bovendien doet elke groep een mondeling tentamen waarbij iedere student individueel wordt beoordeeld. Het eindcijfer van de module bestaat uit een gewogen gemiddelde van het projectcijfer en de cijfers voor de vakdomeinen. De opbouw en de weging van dit cijfer staat beschreven in de kwartielhandleiding.
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 6
Verplicht materiaal
Canvas
e‐books die via de Universiteitsbibliotheek beschikbaar zijn en zullen worden geplaatst op Canvas
Book
Physical Chemistry for the Life Sciences, P. Atkins & J. de Paula, ISBN: 978-0-19-956428-6
Book
Modelling and Analysis of Dynamical Systems
Aanbevolen materiaal
Book
Physical Chemistry: Principles and Applications in Biological Sciences, 5th Edition, augustus 2016. LET OP: Het boek niet aangeschaffen, omdat er slechts 1 hoofdstuk uit wordt behandeld
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Ontwerp
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie met begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project Modelleren v/e kunstmatige nier

Biofysische Transportverschijnselen

Inleiding Transportverschijnselen

Fysische Chemie & Thermodynamica

Reactiekinetiek

Modelling and Analysis of Dynamic Systems

SluitenHelpPrint
Switch to English