CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202000845
202000845
Creating Biological Tissues
Course info
Course module202000845
Credits (ECTS)13
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr. I.E. Allijn
E-maili.e.allijn@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
dr. J.C. Alers
Examiner
dr. I.E. Allijn
Contactperson for the course
dr. I.E. Allijn
Examiner
dr. M.N.A. Bijman
Examiner
dr.ing. S.K. Both
Academic year2023
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In het project zullen de studenten een tweetal strategieën gaan ontwikkelen voor de behandeling van een (musculoskeletair) ziektebeeld met behulp van stamcellen. Een belangrijk deel van de informatie en materiaal dat benodigd is voor het uitvoeren van het project, zullen studenten zelf moeten verzamelen en verwerven. Hiertoe is wel ondersteuning onder andere in de vorm van de ondersteunende vakken zoals Toegepaste Celbiologie maar vooral ook het geïntegreerde onderdeel Informatievaardigheden.
In de praktijkopdracht gaan de studenten op basis van literatuurgegevens een groot experiment vormgeven en uitvoeren waarin mesenchymale humane stamcellen gedifferentieerd gaan worden naar een celtype uit het bind-en steunweefselsysteem (bijv. vetcel en botcel). Tevens moeten studenten een keuze maken uit verschillende moleculair biologische en cytochemische analyse technieken om te bepalen of de differentiatie inderdaad geslaagd is. Ook dit jaar gaan sommige groepen op RNA niveau (d.m.v. qPCR) en andere groepen de analyse op eiwitniveau (d.m.v. western blotting) zullen uitvoeren. Nieuw dit jaar is dat jullie onder begeleiding van docenten de data samen gaan analyseren. Over het differentiatie-experimentmoeten studenten een onderzoeksverslag schrijven waarbij ze ook elkaars data zullen gebruiken en bediscussiëren teneinde inzicht te krijgen in de relatie tussen genexpressie op RNA en eiwitniveau. Tevens houden studenten een digitaal labjournaal bij. Ook dit jaar zullen studenten de e-functionaliteit LabBuddy gaan toepassen binnen het project.

In de theoretische opdracht (Theoretical Design) starten studenten met een gemuteerde genetische sequentie waar men vervolgens het bijbehorende ziektebeeld van moet achterhalen incl. inzicht verkrijgen in het mechanisme van de ziekte. Vervolgens moeten studenten een design maken deze aandoening te behandelen met stamcellen en/of genetische manipulatie. In hun conceptueel model gaan de studenten met name in op de techniek die gebruikt wordt om de cellen genetisch te manipuleren alsmede hoe deze gemanipuleerde cellen teruggeplaatst kunnen worden in de patiënt. Studenten presenteren hun ontwerpmodel t.o.v. elkaar en een vakjury gevolgd door discussie.

Het gebruik van stamcellen en genetische manipulatie is onderwerp van uitgebreide maatschappelijke discussies. Het project wordt dan ook in een ethisch- maatschappelijk kader geplaatst en wordt afgesloten met een debat waarbij studenten met elkaar in discussie gaan over een aantal stellingen. Tijdens een online workshop worden studenten geleerd hoe een debat te voeren.  Studenten maken tijdens een aantal online hoorcolleges en werkcollegeopdrachten kennis met ethiek en leren vanuit verschillende ethische theorieën te argumenteren. Tot slot schrijven de studenten een kort individueel procesverslag waarin zij reflecteren op hun bijdrage aan de verschillende onderdelen van het project en de ontwikkeling van hun ethische en morele overtuiging.
 
Een groot deel van de theorie en de moleculair biologische technieken voor het succesvol uitvoeren van het project wordt aangeboden in de practica, colstructies en assignments behorend bij het vak Toegepaste Celbiologie.

Tevens heeft het vak Structuuranalyse ook raakvlakken met het project en het vak Toegepaste Celbiologie. Dit vak geeft middels hoorcolleges en werkcolleges een overzicht van, en introductie tot, de moderne spectroscopische technieken die gebruikt worden in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van moleculen. In dit kwartiel wordt daarnaast het lijnonderwijs Vector Calculus gegeven. Dit vak maakt geen direct deel uit van het project. Wel wordt een parameteriseerpracticum georganiseerd om de kennis opgedaan tijdens het vak toe te passen en tevens de in het 1e jaar aangeleerde MatLab skills op te frissen.
Content
Project Creating Biological Tissues 6,5 EC weegt 52% mee in eindcijfer.
Onder te verdelen in:
  • Onderzoeksverslag van projectexperimenten incl. digitaal labjournaal voldoende + werkhouding op lab is voldoende is =40% Groepscijfer;
  • Theoretical design Creating Biological Tissues using Genetic Manipulation (in sillico experiment) is 30%.
Groepscijfer met individuele component.
  • Debat Ethiek stamcellen & genetische manipulatie incl opdrachten voldoende is 25%.
Groepscijfer met individuele component (uit reflecties).
  • Individueel procesverslag is 5%. Individueel cijfer;
  • Voldaan aan aanwezigheidseis bij (gast)colleges ihkv project om eindcijfer voor project te verkrijgen.

De ondersteunende vakdomeinen zijn alle individuele cijfers
Onder te verdelen in:
  • Toegepaste Celbiologie 4 EC, 27%;
  • Structuuranalyse 2,5 EC, 21%.
Assumed previous knowledge
BMT Module 2 of vergelijkbaar
Module
Module 5
Participating study
Bachelor Biomedical Engineering
Required materials
Book
Applied Cell Biology: Essential Cell Biology, Alberts 5th edition.
Book
Organic Chemistry, 11th edition, Carey. ISBN 9781447024255
Book
Tissue Engieering, J.de Boer & C.A> van Blitterswijk, 3e edition, als e-book beschikbaar in de UB.
Book
Gene Cloning & DNA analysis. An introduction T.A. Brown, 7th edition als e-book beschikbaar in de UB.
Recommended materials
Book
Basic bioscience laboratory techniques. A pocket guide. P.L.R. Bonner, A.J. Hargreaves., 2011.
Instructional modes
Assessment
Presence dutyYes

Assignment
Presence dutyYes

Lectorial

Lecture

Practical
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Self study with assistance

Self study without assistance

Tutorial

Tests
Project: Creating Biological Tissues

Structure Analysis

Applied Cell Biology

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal