CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202000845
202000845
Creating Biological Tissues
Course info
Course module202000845
Credits (ECTS)13
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr. J.C. Alers
E-mailj.c.alers@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
dr. J.C. Alers
Contactperson for the course
dr. J.C. Alers
Lecturer
dr. M.N.A. Bijman
Lecturer
dr.ing. S.K. Both
Lecturer
dr.ir. J. Brands
Academic year2021
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In het project zullen de studenten een tweetal strategieën gaan ontwikkelen voor de behandeling van een (musculoskeletair) ziektebeeld met behulp van stamcellen. Een belangrijk deel van de informatie en materiaal dat benodigd is voor het uitvoeren van het project, zullen studenten zelf moeten verzamelen en verwerven. Hiertoe is wel ondersteuning onder andere in de vorm van de ondersteunende vakken zoals Toegepaste Celbiologie maar vooral ook het geïntegreerde onderdeel Informatievaardigheden.
In de praktijkopdracht gaan de studenten op basis van literatuurgegevens een groot experiment vormgeven en uitvoeren waarin mesenchymale humane stamcellen gedifferentieerd gaan worden naar een celtype uit het bind-en steunweefselsysteem (bijv. vetcel en botcel). Tevens moeten studenten een keuze maken uit verschillende moleculair biologische en cytochemische analyse technieken om te bepalen of de differentiatie inderdaad geslaagd is. Over dit deel moeten studenten een onderzoeksverslag schrijven en een digitaal labjournaal bijhouden. Ook dit jaar zullen studenten de e-functionaliteit LabBuddy gaan toepassen binnen het project.
 
In de theoretische opdracht (Theoretical Design) starten studenten met een gemuteerde genetische sequentie waar men vervolgens het bijbehorende ziektebeeld van moet achterhalen incl. inzicht verkrijgen in het mechanisme van de ziekte. Vervolgens moeten studenten een design maken deze aandoening te behandelen met stamcellen en/of genetische manipulatie. In hun conceptueel model gaan de studenten met name in op de techniek die gebruikt wordt om de cellen genetisch te manipuleren alsmede hoe deze gemanipuleerde cellen teruggeplaatst kunnen worden in de patiënt. Studenten presenteren hun ontwerpmodel t.o.v. elkaar en een vakjury gevolgd door discussie.
Het gebruik van stamcellen en genetische manipulatie is onderwerp van uitgebreide maatschappelijke discussies. Het project wordt dan ook in een ethisch- maatschappelijk kader geplaatst en wordt afgesloten met een debat met aansluitend een opdracht. Tijdens een online workshop worden studenten geleerd hoe een debat te voeren.  Studenten maken tijdens een aantal digitale micro-lectures en assignments kennis met ethiek en leren vanuit verschillende ethische theorieën te argumenteren. Kennis wordt getoetst in een online quiz. Tot slot schrijven de studenten een kort individueel procesverslag waarin zij reflecteren op hun bijdrage aan de verschillende onderdelen van het project en de ontwikkeling van hun ethische en morele overtuiging.
 
Een groot deel van de theorie en de moleculair biologische technieken voor het succesvol uitvoeren van het project wordt aangeboden in de practica, digitale micro-lectures, verdiepende zelf-studieopdrachten, online vragenuren en online assignments (o.a. ter vervanging van fysieke practica) behorend bij het vak Toegepaste Celbiologie. Tevens heeft het vak Structuuranalyse ook raakvlakken met het project en het vak Toegepaste Celbiologie. Dit vak geeft middels online hoorcolleges en online vragenuren een overzicht van, en introductie tot, de moderne spectroscopische technieken die gebruikt worden in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van moleculen. In dit kwartiel wordt daarnaast het lijnonderwijs Vector Calculus gegeven. Dit vak maakt geen deel uit van het project.
 
Voor specifieke leerdoelen van het project en de ondersteunende vakken in deze module wordt verwezen naar de modulehandleiding op Canvas.
 
Een deel van het onderwijs zal naar verwachting ook in 2021-2022 online worden gegeven.
Content
Project Creating Biological Tissues 6,5 EC weegt 52% mee in eindcijfer
Onder te verdelen in:
- Onderzoeksverslag van projectexperimenten incl. digitaal labjournaal voldoende + werkhouding op lab is 
  voldoende is =40% Groepscijfer.
- Theoretical design Creating Biological Tissues using Genetic Manipulation (in sillico experiment) is 30%.
 
Groepscijfer met individuele component
- Debat Ethiek stamcellen & genetische manipulatie incl. toets en opdrachten voldoende is 25%.

Groepscijfer met individuele component (uit toets en opdrachten).
- Individueel procesverslag is 5 %. Individueel cijfer.
- Voldaan aan (digitale) aanwezigheidseis bij (gast)colleges ihkv project om eindcijfer voor project te verkrijgen.

De ondersteunende vakdomeinen  zijn alle individuele cijfers
Onder te verdelen in:
-  Toegepaste Celbiologie 4 EC, 27%
-  Structuuranalyse 2,5 EC, 21% 
Assumed previous knowledge
BMT Module 2 of vergelijkbaar
Module
Module 5
Participating study
Bachelor Biomedical Engineering
Required materials
Book
Applied Cell Biology: Essential Cell Biology, Alberts 5th edition.
Book
Organic Chemistry, 11th edition, Carey. ISBN 9781447024255
Recommended materials
Book
Basic bioscience laboratory techniques. A pocket guide. P.L.R. Bonner, A.J. Hargreaves., 2011.
Instructional modes
Lectorial
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Practical
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Self study with assistance
Presence dutyYes

Self study without assistance
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Project: Creating Biological Tissues

Structure Analysis

Applied Cell Biology

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal