CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202000843
202000843
Design and testing of an implant
Course info
Course module202000843
Credits (ECTS)12
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. J. Rouwkema
E-mailj.rouwkema@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
prof.dr.ir. I.M. Gitman
Examiner
L.C. Goris
Examiner
E.A. van de Graaf
Examiner
ir. E.E.G. Hekman
Examiner
dr.ir. E.P. Houwman
Academic year2022
Starting block
2B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Het kwartiel omvat de vakgebieden Wiskunde, Mechanica, Harde Materialen, Beeldvorming en Anatomie. De kennis die wordt opgedaan in de vier laatstgenoemde vakgebieden wordt toegepast in het project. In het project moeten de studenten een implantaat ontwikkelen. Hierbij moet een systematische ontwerpmethode worden toegepast zoals aangeleerd in K3. Op communicatief gebied wordt verondersteld dat studenten in staat zijn een (ontwerp)rapport te schrijven (kennis K3), maar wordt nieuwe kennis aangereikt op het gebied van mondeling presenteren.
Content
Project
 
De student kan:
 
- op systematische manier een ontwerptraject doorlopen;
- een versimpeld mechanisch model van een deel van het menselijk lichaam opstellen;
- een eenvoudige geometrie ontwerpen en tekenen;
- beperkingen van het eigen model aangeven en voorstellen doen om het eigen model te verbeteren;- stijfheid en sterkte van materialen bepalen (in een practicumsituatie?);
- met behulp van een mechanisch model belastingen op een implantaat berekenen en op basis
  hiervan het implantaat dimensioneren;
- voorstellen doen om een implantaat te verbeteren, wat betreft materiaal en geometrie, op basis
  van een eigen model, meetgegevens en literatuur;
- basisvaardigheden op het gebied van projectmanagement toepassen in het project;
- projectresultaten mondeling presenteren aan medestudenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van
  een heldere structuur, ondersteunende media, goede mondelinge vaardigheden en contact met het
  publiek.
 
 
Mechanica
 
De student kan:
 
- een (eenvoudige) werkelijke situatie vertalen in een technisch model (vrije lichaamsstructuur)
  zodat er aan gerekend kan worden;
- m.b.v. de evenwichtsvergelijkingen reactie krachten & momenten en interne krachten & momenten
  uitrekenen voor eenvoudige constructies;
- de spanningen en rekken in eenvoudige constructies (balken) uitrekenen voor eenvoudige
  belastingssituaties (axiale krachten, buigmomenten, torsie momenten, schuifkrachten);
- omgaan met het enkele aspecten van het mechanische gedrag van technische en
  biologische materialen (stijfheid, sterkte, visco-elasticiteit, anisotropie, niet-lineair gedrag).
  
 
Materialen
 
De student:
 
- kent de bindingstypen en kristalstructuren in keramische materialen, metalen en polymeren:
- Ionogene binding
- Metaal binding
- Kristalroosters
- Covalente bindingen.
- heeft begrip van breuk in brosse materialen (o.a. keramische materialen) en is bekend met het
  begrip breuktaaiheid;
- heeft kennis van de elektrochemische processen, die een rol spelen bij corrosie van metalen;
- kan een onderbouwde keuze maken voor (bulk)materialen voor de verschillende componenten in
  botvervangende implantaten.
 
  
Beeldvorming
 
De theorie rond het gebruik en opwekking van röntgenstraling voor DEXA wordt behandeld in een aantal hoor- en responsiecolleges voorafgaande aan het practicum.
 
Aan de orde komen:
 
- korte introductie opwekking röntgenstraling met daarbij overzicht van belangrijkste historische ontdekkingen;
- het ontstaan van een röntgen energie spectrum;
- belangrijkste interactie mechanismen röntgen met materialen / weefsels, energie afhankelijkheid;
- de detectie van röntgenstraling, overzicht detectoren;
- principe van DEXA in historisch perspectief;
- elementaire inleiding dosis begrip en gevaren van straling (zie bijvoorbeeld: R.A. Kruger, S.J. Riederer, Basic concepts of digital subtraction angiography, G.K. Hall Medical Publishers, 1984).
 
 
Anatomie/Fysiologie
 
De student kan:
 
- de bouw en structuur van een bepaald bot (welk bot dat is hangt samen met het project)
  beschrijven;
- beschrijven hoe dit bot samenhangt met de algehele bouw van het skelet en hoe het articuleert;
- de verschillende weefsels zoals banden, spieren, bloedvaten en zenuwbanen in de
  onmiddellijke omgeving van dit bot benoemen en deze onderscheiden op basis van bouw,
  vorm, functie en locatie in het lichaam;
- de mechanische functie van spieren en de krachtlijnen afleiden uit de anatomie.
 
 

 
Assumed previous knowledge
(additional) requirement(s) for minorstudents: Students must have followed the UT mathematics track (first year).

Advanced Technology students can only take this minor if this is part of the admission requirements for the master program (please contact your study advisor)
Module
Module 4
Participating study
Bachelor Biomedical Engineering
Required materials
Book
W.D. Callister, Jr. and D.G. Rethwisch: “Fundamentals of materials Science and Engineering, An integrated approach” 4th edition (ISBN: 978-1-118-32269-7) or 5th edition (ISBN: 978-1-119-24925-2) (Wiley)
Book
Beeldvorming: J.L. Prince and J.M. Links, Medical Imaging, Signals and Systems, Prentice Hall, maart 2014, 2e druk, ISBN 9780132145183 hoofdstukken 1, 4 en 5. (Wordt ook in K7 en K10 gebruikt en verder in de master).
Book
Anatomie en Fysiologie: E. Marieb: ‘Human Anatomy and Physiology’, Global 10th Edition (11th Ed, december 2019juni 2015), E. Marieb, ISBN: 9781292260853 / 9781292096971
Recommended materials
Book
Mechanica: R.C. Hibbeler: “Statics and Mechanics of Materials”, 5th edition in SI units, ISBN: 9780137502288
Book
Anatomie en Fysiologie: A.A.F. Jochems: ‘Zakwoordenboek der Geneeskunde' (Coelho)’. ISBN: 9789036820967
Handouts
Voor alle onderdelen: - Collegesheets & handouts op Canvas
Book
W. Paltzer: 'Sesam Atlas van de Anatomie (deel I: BEWEGINGSAPPARAAT)', Druk 22. ISBN: 9789006951981
Instructional modes
Lectorial
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Project: Bone Adaptation

Tough Materials

Imaging

Mechanics

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal