SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000841
202000841
Meten is weten, basisprincipes van medische sensoren
Cursus informatie
Cursus202000841
Studiepunten (ECTS)12
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. B.J.F. van Beijnum
E-mailb.j.f.vanbeijnum@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
dr.ir. B.J.F. van Beijnum
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. B.J.F. van Beijnum
Examinator
prof.dr.ir. N. Bosschaart
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
Externe Docent
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Het thema van deze cursus is Meten is Weten. Door te meten aan het menselijk lichaam kunnen we te weten komen hoe onderdelen functioneren, en kunnen we informatie verkrijgen over de toestand van het lichaam.
Inhoud
​In deze cursus beschouwen we de anatomie en fysiologie van het hart-long systeem van de mens. Om te kunnen meten zal kennis en inzicht verworven moeten worden over de meetketen, de componenten waaruit deze is opgebouwd en de fysische principes die aan een meting ten grondslag liggen. Wanneer een meting gedaan wordt zal beoordeeld moeten worden of de uitkomst van een meting goed is, aspecten als betwouwbaarheid van een meting, validiteit van een meting zijn hierbij van essentieel belang. Verder zullen belangrijke karakteristieken van de meetketen begrepen en toegepast moeten kunnen worden.

Deze cursus bevat een project waarin ontwerpen centraal staat. Doel van het project is om een meetsysteem te ontwerpen voor een nader te definiëren toepassing.
Naast het project is er een aantal ondersteunende vak domeinen: Anatomie en Fysiologie, Medische Sensoren en Optisch Meten op Weefsel.

In Anatomie en Fysiologie worden de anatomie en fysiologie van het hart-long systeem bestudeerd en wordt in de bijbehorende practicumopdrachten experimenten gedaan die verdere verdieping geeft van de samenhang tussen relevante grootheden zoals long capaciteit, zuurstof opname, inspanning, hartslag. 

In Optisch Meten op Weefsel leert de student de wisselwerking tussen licht en menselijk weefsel en hoe hier gebruik van kan worden gemaakt om bijv zuurstof opname / saturatie in het bloed te bepalen. Naast de theorie bevat dit vakdomein een practicum opdracht. 

In Medische sensoren leert de student de belangrijkste elektromechanische en elektrische meetprincipes, de biomedische meetketen en de modelvorming en analyse van meetprincipes. Omdat elektrische verschijnselen en grootheden hierbij een essentiële rol spelen zal een eerste kennismaking met de netwerkanalyse worden gemaakt waarbij de student leert om eenvoudige elektrische netwerken te analyseren in het tijddomein en worden inzicht verworven hoe deze netwerken kunnen filteren. Diverse meetprincipes worden in drie practicum opdrachten nader onderzocht (ECG metingen, EMG metingen en Pulse-oximeting), tenslotte wordt het geleerde gebruikt om een meetketen te ontwikkelen. Om dataanalyse mogelijk te maken wordt een begin gemaakt met programeren in MatLab.
 
De wiskunde component in dit kwartiel is Lineaire algebra en is voorbereidend op kwartiel 4. 

In deze cursus werken studenten wederom in projectgroepen, deze bestaan dit keer uit groepen van 4 studenten. Practicumopdrachten worden in groepjes van 2 studenten gedaan. Naast de vak inhoud maken de studenten kennis met ontwerpen en verslaglegging van een technisch ontwerp. Daartoe worden project specifieke colleges georganiseerd
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 3
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project: meten is weten

Anatomie en Fysiologie

Optisch Meten op Weefsel

Medische Sensoren

SluitenHelpPrint
Switch to English