CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202000828
202000828
Sensory System
Course info
Course module202000828
Credits (ECTS)15
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact personprof.dr. C.J.M. Doggen
E-mailc.j.m.doggen@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
dr.ir. A.P. Berkhoff
Lecturer
dr. C. Blum
Lecturer
dr.ir. J. Brands
Lecturer
dr. A. van Cappellen van Walsum
Contactperson for the course
prof.dr. C.J.M. Doggen
Academic year2021
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Doelstellingen Anatomie, Histo-fysiologie:
 
•            U kunt voor de volgende zintuigen: visus, gehoor, evenwicht, reuk, smaak en tast beschrijven welke
             anatomische  “route”  het signaal aflegt te beginnen bij de bewerking van het signaal, via de receptor in
             het betreffende orgaan, de perifere zenuw, schakelstations  naar uiteindelijk de cerebrale cortex waar
             bewustwording van het signaal plaatsvindt.
•            Beschrijven hoe het betreffende zintuig is ontstaan vanuit de embryologie
•            Beschrijven welke klinisch relevante omgevingsstructuren het signaal tegenkomt op deze anatomische
             “route” en hoe op diverse plaatsen pathologie kan optreden leidend tot klinische symptomen.
 
Doelstellingen Technologie:
•            U kunt oog- en oorafwijkingen benoemen en diagnostische instrumenten beschrijven die gebruikt worden
             om oog- en oorafwijkingen op te sporen
•            U kunt therapieën beschrijven om oog- en oorafwijkingen te behandelen, waaronder lasertechnieken
             (oog), gehoortoestellen en oorprotheses, en u begrijpt de werking hiervan
•            U kunt weefseloptica beschrijven en berekeningen uitvoeren.
 
Doelstellingen Klinische Epidemiologie
•            U kunt de status van een wetenschappelijk probleem te formuleren aan de hand van systematische
             reviews en meta-analyses
•            U kunt zich een kritisch oordeel vormen over observationeel onderzoek waarbij u de termen validiteit
             (bias en confounding) en precisie kunt toepassen
•            U kunt de waarde van een klinisch (diagnostisch) meetinstrument aan te duiden
 
Doelstellingen Statistiek
•            U leert een aantal veelvoorkomende (multivariate) statistische technieken en leert deze statistische
              technieken toe te passen op onderzoeksdata.
 
Doelstellingen patientencasus
•            U kunt efficiënt en effectief wetenschappelijke informatie vinden om een hiaat in de kennis omtrent een
              ziektebeeld te identificeren, het belang hiervan voor de patiënt te beschrijven en om vervolgens een
              wetenschappelijke vraagstelling te definiëren.
•            U kunt een vanuit ethisch standpunt verantwoord onderzoek ontwerpen passende bij een klinisch
              wetenschappelijke vraagstelling, waarbij de dataverzameling plaatsvindt met geschikte meetinstrumenten
              en de data-analyse met passende statistische technieken
•            U kunt een onderzoeksvoorstel schrijven in een academische schrijfstijl en het bediscussiëren en
              presenteren.
 
Kerbegrippen:
Fysica en Technologie
Licht: Fysische optica: Interferentie, coherentie, optische weglengte, optisch spectrum
•            Licht-weefselinteractie: Optische weglengte, absorptie, verstrooiing, weefselschade (thermisch,
             fotochemisch, fotomechanisch)
•            Geometrische optica: Lensberekingen oog
•            Michelson-interferometer
•            Optical coherence tomography (OCT)
•            Refractieve laserchirurgie
 
Fysica en technologie (geluid)  
•            Akoestische en mechanische analyse van het oor
•            Tympanometrie
•            Gehoortoestellen: Botverankerde hoortoestellen, middenoor implantaten, cochleaire implantaten,
              hersenstamimplantaten
 
Geluid
•            Massa-veersystemen
•            Geluid in frequentiedomein
•            Resonantie
 
Menselijk Lichaam
Anatomie en histo-fysiologie    
•            Preparatie of voorbereiding van signalen
- Het oor: conductief deel: middenoor, gehoorbeentjes
- Het oog: refractieve media: cornea, lens, glasvocht
•            Receptie
- Het oor/ het evenwicht: binnenoor met cochlea en vestibulair apparaat
- Het oog: de retina
- De reuk: reukslijmvlies met primaire neuronen
- De smaak: smaakpupillen
•            Bewustwording en feedback
- Relevante (hersen)zenuwen, hersenstam, cortexgebieden
- Reflexen, bijv. vestibulo-oculaire reflex
 
Academische vaardigheden      
 
Medische statistiek: Lineaire regressie, ANOVA, Logistische regressie, Survivalanalyse
Epidemiologie: Systematische reviews, Klinimetrie, Validiteit en precisie, kritisch lezen wetenschappelijke literatuur
 
Patiëntencasus: Informatievaardigheden, literatuur zoeken, Wetenschappelijk schrijven, onderzoeksprotocol
 
Professioneel gedrag: Wet en regelgeving mens gebonden onderzoek, Proefpersoneninformatie, Geschiedenis en ethiek mens gebonden onderzoek
Content
In deze module staat het zintuiglijk systeem en klinisch wetenschappelijk onderzoek centraal. Je zult als Technisch Geneeskundige bij het uitoefenen van je werkzaamheden moeten kunnen terugvallen op methoden en technieken uit met name de klinische epidemiologie. Voor het project zal een specifieke wetenschappelijke probleemstelling worden geconcretiseerd. Vervolgens moet je in staat zijn om een adequaat onderzoeksdesign te kiezen en de data op correcte wijze statistisch te analyseren om een oplossing te kunnen geven voor de probleemstelling.  
In het onderdeel Epidemiologie wordt dieper in gegaan in het verrichten van medisch wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek als aansluiting op het onderwijs in het tweede jaar, Module 7 Neuraal Systeem en Onderzoek. Zo gaat ook het onderdeel Statistiek een stap verder in het statistisch analyseren van onderzoeksdata. In deze module zal m.b.v. onderwijs over de anatomie en histologie van het oog en het oor een basis worden gelegd voor het begrijpen van enkele belangrijke afwijkingen van deze zintuigen.
Met betrekking tot de anatomie, fysiologie en pathologie concentreren we ons op het begrip van het oog en het oor als systeem en op de belangrijkste afwijkingen, hun diagnose en hun therapieën. Daarnaast zal beknopt aandacht worden besteed aan geur, smaak en tastzin. 
Aan de techniekzijde zijn er veel verbindingen met eerder onderwijs op het gebied van de optica, de akoestiek en de mechanica. Je krijgt de kans om deze opgedane kennis toe te passen op de modellering en diagnostiek van het oor. Aan optische zijde geldt dit voor de optische modellering van het oog.

Verder wordt de kennis van de optica uitgebreid door het bestuderen van optische interferentie als verschijnsel dat kan worden gebruikt bij optische imaging en door een confrontatie met de laser als lichtbron voor diagnose en therapie. In het project van deze module wordt (een hiaat in) kennis over het zintuiglijk systeem geïntegreerd met kennis over klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het klinisch probleem dat hieruit naar voren komt wordt vertaald in een wetenschappelijke vraagstelling en het schrijven van een onderzoeksvoorstel waarbij ethische aspecten meegenomen worden.
Een aantal onderdelen in deze module, zoals het onderdeel van de docenten C. Blum, zullen in het Engels worden gegeven.
Module
Module 9
Required materials
Book
Leerboek Epidemiologie, Bouter, L.M., Van Dongen, M.C.J.M., Zielhuis, G.A., Bohn Stafleu van Loghum , Verschijningsjaar: 2016, ISBN 13: 9789036805612, ISBN 10: 9036805619
Recommended materials
-
Instructional modes
Final thesis
Presence dutyYes

Lecture

Practical
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Self study without assistance

Seminar

Tutorial

Tests
Patient Case

Assignment Anatomy

Test Anatomy, Pathophysiology, Histology

Physics for ear and eye

Epidemiology

Medical Satistics

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal