SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000824
202000824
Neurale systeem en onderzoek
Cursus informatie
Cursus202000824
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. J. le Feber
E-mailj.lefeber@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr.ir. L. Alic
Examinator
B.J. Bergink - Voorthuis
Docent
dr. A. van Cappellen van Walsum
Docent
prof.dr. C.J.M. Doggen
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. J. le Feber
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Hoofdoelstelling van de Module: 
In deze module wordt kennis en begrip opgebouwd van het neurale systeem, de anatomie en fysiologie, en technieken om hieraan te meten zoals EEG en MRI. 

De student kan 

•    Basale anatomische structuren van het neurale systeem beschrijven
•    Basale fysiologische mechanismen in neurale systeem beschrijven
•    Basale analyses doen van het elektro-encefalogram (EEG)
•    Rekenen aan eenvoudige elektromagnetische (EM) velden
•    Uitleggen hoe het EM veld van een (groep) neuron(en) tot stand komt
•    De fysische principes achter NMR&MRI beschrijven (kernspin-detectie)
•    Basale analyse doen voor het maken van een MRI-beeld met veldgradiënten
•    De opzet van een onderzoek analyseren, en de resultaten kritisch beoordelen
•    Geschikte frequentiematen gebruiken in het beschrijven van een ziekte
•    Geschikte associatiematen berekenen passend bij een onderzoeksopzet
•    Gestructureerd data verzamelen
•    Beschrijvende statistiek toepassen op een dataset door gebruik te maken van SPSS
•    Univariate statistische analyses toepassen, zoals een T-toets en Chikwadraat

 
Inhoud
In deze module bekijken we verschillende casus waarin een patient bij de neuroloog komt met een bepaald probleem. Hoe kom je vervolgens tot een diagnose en welke behandeling raad je aan?
Hoe zeker is deze diagnose en wat zijn eventuele consequenties van een (onjuiste) diagnose?  Aanpassen aan nieuw project
 
Om zulke vragen te kunnen beantwoorden, voorziet deze module in basiskennis van de anatomie en fysiologie van het neurale systeem. Hoe zitten de hersenen in elkaar en hoe functioneren ze? Ook wordt ingegaan op technieken om dit systeem te onderzoeken, zoals elektro-encefalografie (EEG) en Magnetic resonance imaging (MRI), maar ook elekro-myografie (EMG).
Actieve hersencellen veroorzaken elektromagnetische velden die we kunnen meten. Daarom wordt een aantal basisprincipes uit de fysica van elektromagnetische velden behandeld, met name de wetten van Maxwell. Om te kunnen beoordelen of gevonden verschillen daadwerkelijk kunnen worden gebruikt als diagnostisch gereedschap, wordt in de module een basis gelegd voor technieken die vanuit de statistiek en epidemiologie worden gebruikt bij het opzetten en analyseren van een onderzoek. Tenslotte spelen een aantal ethische overwegingen een belangrijke rol, welke worden bediscussieerd. Weglaten in beschrijving 2020-2021.
Deze thema’s worden gecombineerd in het project, waarin een neurologisch probleem van een patient wordt gediagnosticeerd en een behandeling wordt  voorgesteld. Het project wordt afgesloten met een presentatie. De vorm van presenteren hangt af van de Corona situatie (live/ digitaal)

KERNBEGRIPPEN: Hersenen; neuron; synaps; axon; elektromagnetische velden; EEG; MRI; EMG; onderzoeksopzet; data verzamelen;  statistisch toetsen 
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 7
Verplicht materiaal
Book
Clinical Neuroanatomy, FitzGerald M.J.T., Folan-Curran J., Uitgever: W. B. Saunders, 2015 (7e editie), ISBN 9780702058325
Book
Clinically Oriented Anatomy, Moore K.L. Williams & Wilkins, Baltimore 2013, 7th edition, ISBN: 978-1-4511-8447-1
Book
Essentials of Neurophysiology; Basic Concepts and Clinical Applications for Scientists and Engineers, Michel van Putten, Springer; 1th edition (April 1, 2009), ISBN 3540698890
Book
Grant’s Atlas of Anatomy, Agur A.M.R., Lee M.J. Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore 2008, 13th edition (2012), ISBN:9781451182545
Book
Leerboek Epidemiologie, Bouter, L.M., Van Dongen, M.C.J.M., Zielhuis, G.A., Bohn Stafleu van Loghum , Verschijningsjaar: 2016, ISBN 13: 9789036805612, ISBN 10: 9036805619
Book
Physics for Scientists and Engineers with modern Physics, Giancoli D.C. Prentice Hall 2008 (4th edition), ISBN 9781447965282
Aanbevolen materiaal
Book
Inleiding tot de Medische Statistiek, Van Houwelingen, J.C., Stijnen, Th., Van Strik; tweede druk (of herdruk 2009); ISBN 978-90-6348009-7
Book
Intermediate Physics for Medicine and Biology, Hobbie, R.K and B. Roth. Springer-Verlag New York Inc. | 45e Editie | 2015, "Hardcover ISBN: 978-3-319-12681-4. Softcover ISBN: 978-3-319-30768-8"
Book
Medical Physiology; A cellular and Molecular approach, Boron, WF, Boulpaep, E.L. Philadelphia, 3rd edition, 2016, ISBN 9781455743773
Book
Medische Fysica. Van Oosterom A., Oostendorp T.F., Elsevier Gezondheidszorg,Maarssen 2008 (3rd edition), ISBN 9035223535
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Project onbegeleid

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Patientencasus

Neuroanatomie

Toets Neurofysiologie

Practicum EMG

MRI en Fysica

Toets Epidemiologie

Verslag

Statistiek

SluitenHelpPrint
Switch to English