SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000711
202000711
Technische Optica
Cursus informatie
Cursus202000711
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoonprof.dr. K.J. Boller
E-mailk.j.boller@utwente.nl
Docenten
Examinator
prof.dr. K.J. Boller
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. K.J. Boller
Docent
dr. E.S. Kooij
Docent
prof.dr. P.W.H. Pinkse
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na deze cursus heeft de student
  • kennis van onderleggende en nieuwe optica principes, vooral rondom het Fourier-theoreem en Liouville faseruimte argumenten,
  • geleerd om deze praktisch toe te passen,
  • geleerd om de principes en specifieke gevallen over te brengen op medestudenten,
  • inzicht verkregen, via een 1-daagse bezoek, in onderzoek en ontwikkeling binnen ander instituten of bedrijven,
  • geleerd om wetenschappelijke journaal artikelen op te zoeken en te analyseren,
  • geleerd om wetenschappelijke / opleidende presentaties te geven,
  • geleerd om in wetenschappelijke discussies deel te nemen en eraan bij te dragen,
  • geleerd om kritische vragen te stellen om het begrip te verdiepen,
  • zijn presentatie vaardigheden verbeterd.
Inhoud
Toetsplan

Het resultaat van het tentamen wordt bepaald aan de hand van het onderstaande toetsplan;
Schriftelijk tentamen (60%)
Huiswerk met terugkoppeling (20%)
Presentaties met aantekeningen en terugkoppeling, ook door medestudenten (20%)
Voorkennis
Geometrical Optics TN MOD04
Optics TN MOD06
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 11
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Book
Introduction to Optics, Pedrotti (Chapters 9, 21) or Optics, Hecht
Canvas
Lecture slides and additional material
Werkvormen
Excursie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Toetsen
Technische Optica

SluitenHelpPrint
Switch to English