SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000710
202000710
Fysische Materiaalkunde
Cursus informatie
Cursus202000710
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr.ir. A. Brinkman
E-maila.brinkman@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. A. Brinkman
Examinator
prof.dr.ir. A. Brinkman
Collegejaar2020
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
  • ​de concepten te begrijpen achter de materiaalkunde van vastestofmaterialen, vooral gerelateerd aan dunnelagendepositie, structurering en karakterisatie. De concepten worden gedoceerd door middel van colleges, sommen en praktisch werk in de cleanroom,
  • de concepten toe te passen in de vorm van een consultancy studie aan een materiaalkundig onderwerp en dit vast te leggen in een verslag,
  • de concepten toe te passen in de vorm van een presentatie over een ander onderwerp,
  • onderlinge terugkoppeling te geven over het gebruik van materiaalkundige concepten in de consultancy studies.
Inhoud
Het college bestaat uit drie delen. Het eerste deel beslaat de basiseigenschappen van materialen. Deze worden behandeld aan de hand van de thermodynamica, groeiprocessen, structuur (amorf, poly-kristallijn, eenkristal) van verschillende materialen. Deel twee behandelt de verschillende depositiemethoden voor het vervaardigen van dunne lagen (opdampen, sputteren, laser ablation, MBE) en deel drie de analyse van deze lagen scanning probe microscopie, SEM, TEM, Röntgendiffractie). De stof van de hoorcolleges wordt aangevuld met een cleanroom practicum, laboratorium-rondleidingen, gastcolleges en een consultancy opdracht.

Toetsplan
Het resultaat van het tentamen wordt bepaald aan de hand van het onderstaande toetsplan;
- consultancy verslag (25 %)
- consultancy voordracht en onderlinge terugkoppeling (25%)
- schriftelijk tentamen (50%)
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 11
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Book
Als leidraad zal het boek "The Materials Science of Thin Films" van Ilton Ohring worden gebruikt.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Fysische Materiaalkunde

SluitenHelpPrint
Switch to English