SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000698
202000698
Quantummechanica
Cursus informatie
Cursus202000698
Studiepunten (ECTS)6
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoonprof.dr.ir. A. Brinkman
E-maila.brinkman@utwente.nl
Docenten
Examinator
prof.dr.ir. A. Brinkman
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. A. Brinkman
Docent
dr. J.W.J. Verschuur
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
OpmerkingOnly for repeat students who need to re-take the exam.
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Aan het einde van deze cursus zal de student in staat zijn om;

- de fysische concepten, die in de inhoud staan, uit te leggen aan vakgenoten en toe te passen in het oplossen van relevante problemen.

Inhoud

This course code is only for repeat students who need to re-take the exam from last year. 
All others: please refer to the new course code 202200094


In de kwantummechanica beschrijft de golffunctie als oplossing van de Schrödingervergelijking de waarschijnlijkheid om bepaalde waarden voor meetbare grootheden te vinden. Ook de kwantummechanische golffunctie kan interfereren en dit heeft, in analogie met de optische golven, een herverdeling van waarschijnlijkheid tot gevolg.

De volgende concepten komen aan bod: Schr√∂dingervergelijking en de golffunctie, operators, stationaire toestanden, lineaire algebra van kwantumtoestanden, interpretatie en onzekerheidsprincipe, gebonden en vrij deeltje, harmonische oscillator, draaiimpuls,  spin en spinkoppeling, kwantummechanica in 3 dimensies, scheiden van variabelen, waterstof-achtige atomen, identieke deeltjes, onafhankelijke deeltjes benadering, het periodiek systeem, het variatie principe en niet-gedegenereerde tijdsonafhankelijke verstoringstheorie.

 

Toetsschema

Het toetsschema van dit module-onderdeel wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het cursusblok  https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

 

Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Book
D.J. Griffiths; Introduction to Quantum Mechanics; 2nd edition; ISBN-13: 9780131118928
Werkvormen
Colstructie

Vragenuur

Toetsen
Quantummechanica

SluitenHelpPrint
Switch to English