SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000697
202000697
Optica
Cursus informatie
Cursus202000697
Studiepunten (ECTS)7
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. R. Saive
E-mailr.saive@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr. R. Saive
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Saive
Docent
P.J.M. van der Slot
Docent
dr.ir. J.M. Sturm
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Aan het einde van deze cursus zal de student in staat zijn om;

- de fysieke concepten, die in de inhoud staan, te uit te leggen aan vakgenoten toe te passen in het oplossen van relevante problemen.

Inhoud

In de fysische Optica wordt licht beschreven als een elektromagnetische golf. Golven kunnen interfereren en de superpositie van lichtgolven kan tot een herverdeling van de licht intensiteit leiden. Veel optische verschijnselen kunnen hieruit verklaard worden. Een aantal optische verschijnselen wordt experimenteel onderzocht in een aantal kleine en grotere experimenten. Over het afsluitende experiment moet een artikel geschreven worden.

De volgende concepten komen aan bod: principe van Huygens en Fermat, golfkarakter van licht (superpositie, coherentie, Fresnel vergelijkingen), polarisatie, Fresnel en Fraunhofer diffractie, tralies, interferentie van licht, interferometers.

 

Toetsschema

Het toetsschema van dit module-onderdeel wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het cursusblok  https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

 

Deelname door niet-TN studenten

Deelname eaan deze cursus voor niet TN studenten is alleen mogelijk na toestemming van de opleiding Technische Natuurkunde. Zie https://www.utwente.nl/en/bap/courses-applied-physics/

 

Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 6
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Book
Optics; Hecht, Eugene; Edition: 5; ISBN: 9781292096933
Werkvormen
Colstructie

Practicum

Presentatie(s)

Vragenuur

Toetsen
Optica

SluitenHelpPrint
Switch to English