SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000688
202000688
Geometrische Optica
Cursus informatie
Cursus202000688
Studiepunten (ECTS)2,5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoondr.ir. J.S. Kanger
E-mailj.s.kanger@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr.ir. J.S. Kanger
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. J.S. Kanger
Docent
prof.dr. P.W.H. Pinkse
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na het behalen van deze module kan de student;
  • Geometrische optische systemen analyseren.
Inhoud
In dit module-onderdeel voert de student een aantal experimenten uit op het gebied van de geometrische optica. Ter ondersteuning van de experimenten wordt de theoretische basis van de paraxiale optica bestudeerd. Onderwerpen die zowel theoretisch als experimenteel aan bod komen zijn: refractie, beeldvorming door lenzen (inclusief lenssystemen), matrixmethoden in de paraxiale optica, golflengtedispersie, en optische aberraties. De aard van de experimenten is gericht op onderzoek en/of ontwerp. Bovendien zullen vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse verder worden ontwikkeld. Hierbij ligt de nadruk op niet-lineaire verbanden en extrapolatie van gegevens.

Toetsschema
Het toetsschema van deze cursus wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus gepubliceerd op https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

Deelname door niet-TN studenten
Niet-TN studenten mogen deze cursus alleen volgen na toestemming van de opleiding Technische Natuurkunde. Zie https://www.utwente.nl/en/bap/courses-applied-physics/
 
Voorkennis
Students are expected to have experimental skills such as keeping logbooks and performing error analysis on experimental data. Furthermore students should be familiar with basic linear algebra.
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 4
Verplicht materiaal
Book
Optics; Hecht, Eugene; Edition: 5. ISBN: 9781292096933
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Vragenuur

Toetsen
Geometrische Optica

SluitenHelpPrint
Switch to English