SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000687
202000687
Quantum Materie
Cursus informatie
Cursus202000687
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoonprof.dr.ir. A. Brinkman
E-maila.brinkman@utwente.nl
Docenten
Examinator
prof.dr.ir. A. Brinkman
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. A. Brinkman
Docent
dr. C. Li
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na het behalen van dit module-onderdeel heeft de student;
  • Begrijpen hoe en waarom de Quantum Mechanica is geëvolueerd, vanuit een historisch standpunt,
  • De Kopenhagen interpretatie van de kwantummechanica herkennen en begrijpen,
  • De Schrödingervergelijking gebruiken om problemen op te lossen, zoals: het deeltje in een doos, tunneling, atomen en chemische binding,
  • Het verband herkennen en begrijpen tussen de concepten van de Quantum Mechanica en een paar voorbeelden van toepassingen in de moderne wetenschap en technologie,
  • Een poster maken en presenteren over een bepaald onderwerp, en de bevindingen bespreken.
Inhoud
De basiselementen van de quantummechanica zullen worden geïntroduceerd aan de hand van een reeks voorbeelden uit de moderne fysica. De volgende onderwerpen komen aan bod: dualiteit van deeltjes, diffractie, foto-elektrisch effect, onzekerheidsrelatie van Heisenberg, Schrödingervergelijking, quantummechanisch deeltje in een doosje, atomen en moleculen, vrij elektronenmodel, bandentheorie van vaste stoffen, halfgeleiders en supergeleiders. Na de meer intuïtieve benadering zal een begin worden gemaakt met een meer formele beschrijving van de kwantummechanica.

Toetsschema
Het toetsschema van deze cursus wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus gepubliceerd op https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/
 
Voorkennis
Non-TN students may also participate in this study unit.
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 4
Verplicht materiaal
Book
Physics for Scientists and Engineers, 6th Edition 6th Edition, Paal A. Tipler and Gene Mosca. ISBN: 978-1429201247
Course material
Dictaat
Aanbevolen materiaal
Book
Optics; Hecht, Eugene; Edition: 5 /(Pedrotti??) ISBN: 9781292096933
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Vragenuur

Werkcollege

Toetsen
Quantum Materie

SluitenHelpPrint
Switch to English