SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000685
202000685
Project Electromagnetisme en Meten
Cursus informatie
Cursus202000685
Studiepunten (ECTS)3
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoondr. M.M.J. Dhalle
E-mailm.m.j.dhalle@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr. M.M.J. Dhalle
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M.J. Dhalle
Docent
prof.dr.ir. F.J. Dijksterhuis
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus is de student in staat om;

 • samen met teamgenoten van verschillende disciplinaire achtergrond een coherent projectdoel te formuleren, te plannen en uit te voeren,
 • (in teamsverband) door zelfstudie efficiënt nieuwe materie te assimileren en te vertalen naar een concrete toepassing,
 • nieuw opgedane kennis praktisch implementeren in een zelfgebouwd experiment dat voldoet aan de opgelegde eisen i.v.m. relevantie, materiaalkeuzes en constructie, helderheid,
 • de gekozen implementatie theoretisch onderbouwen met expliciete verwijzing naar de andere vakken in de module en bekomen tussenresultaten analyseren t.b.v. het bijsturen van het projectverloop,
 • de gedemonstreerde elektromagnetische verschijnselen op coherente en duidelijke wijze te identificeren, toe te lichten en in historische context te plaatsen,
 • de realisaties van andere projectgroepen op basis van objectieve criteria waarderen en een beargumenteerde ranking opstellen,
 • zelfstandig te reflecteren op het eigen functioneren en dat van anderen binnen de projectgroep.
Inhoud

Kerndoel van het project is te leren een duidelijk verband te leggen tussen een praktische wetenschappelijke demonstratie en een abstract geformuleerde natuurkundige wet of begrip; en dit verband ook helder te communiceren.
Het project beoogt de moderne en creatieve realisatie/onderbouwing van en reflectie op een experiment waarin kernbegrippen uit Elektriciteit en Magnetisme een rol spelen. De studenten worden ingedeeld in groepen, die gaan werken aan het opbouwen van een experiment.

De groep heeft als opdracht;

 • zich door zelfstudie alvast vertrouwd te maken met het experiment (de bijhorende ‘stof’ komt veelal pas later in de module aan bod,
 • een concrete, moderne en haalbare realisatie van het experiment te plannen,
 • de geplande realisatie daadwerkelijk praktisch te verwezenlijken,
 • het experiment te onderbouwen met expliciete verwijzing naar de andere vakken in de module en, waar mogelijk, kwantitatieve analyse van de resultaten,
 • het experiment te plaatsen in de historische ontwikkeling van inzichten in elektriciteit en magnetisme en de verhouding tussen wiskundige en fysische aspecten aan te geven,
 • het experiment op duidelijke en aantrekkelijke wijze te demonstreren.

 

Toetsschema

Het toetsschema van dit module-onderdeel wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het cursusblok  https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

 

Deelname door niet-TN studenten

Niet-TN studenten kunnen niet deelnemen aan deze cursus.

Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 3
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Project begeleid

Project onbegeleid

Werkcollege

Toetsen
Project Electromagnetisme en Meten

SluitenHelpPrint
Switch to English