SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000683
202000683
Instrumentatie
Cursus informatie
Cursus202000683
Studiepunten (ECTS)4
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
ContactpersoonI.C.W.T.A. van Veldhoven
E-maili.c.w.t.a.vanveldhoven@utwente.nl
Docenten
Docent
dr. M.M.J. Dhalle
Docent
dr.ir. A.U. Kario
Examinator
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Contactpersoon van de cursus
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Aan het einde van deze cursus zal de student in staat zijn om;

  • elektronische schakelingen met meerdere componenten te ontwerpen en realiseren,
  • elektronische schakelingen met meerdere componenten te testen en analyseren,
  • Systematisch een onderzoek op te zetten en uit te voeren, in samenhang met experimentele vaardigheden zoals gebruik van apparatuur, documentatie en veiligheidsaspecten.
Inhoud

Instrumentatie laat de studenten op praktische wijze kennis maken met belangrijke onderdelen van de analoge elektronica. In dit inleidende practicum ontwerpen, bouwen en testen de studenten een optische LED-fotodiode zender-ontvangerschakeling. Vanuit de toepassing wordt de werking van een aantal passieve en actieve elektronische componenten geleerd, zoals weerstanden, condensatoren, dioden, fotodioden. LEDs, transistoren en opamps.

 

Toetsschema

Het toetsschema van dit module-onderdeel wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het cursusblok  https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

 

Deelname door niet-TN studenten

Deelname aan deze cursus voor niet TN studenten is alleen mogelijk na toestemming van de opleiding Technische Natuurkunde. Zie https://www.utwente.nl/en/bap/courses-applied-physics/

Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 3
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Practicum

Vragenuur

Werkcollege

Toetsen
Instrumentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English