SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000680
202000680
Project Thermodynamica
Cursus informatie
Cursus202000680
Studiepunten (ECTS)4
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoondr.ir. G.C. Vreman - de Olde
E-mailg.c.vreman-deolde@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
D. Chehata Gomez
Docent
dr. D. van Damme - Djokovic
Docent
dr.ir. C.I. van Emmerik
Docent
dr. H.K. Hemmes
Docent
A.S. Purandare
Collegejaar2023
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus is de student in staat om;

  • systematisch te kunnen ontwerpen: probleemanalyse (eisen en wensen, weegfactoren), deelfuncties en   werkwijzen, alternatieve concepten en keuze daaruit,
  • gekozen concept constructief te kunnen uitwerken. Uitvoering van experimenten waarmee ontwerp en uitvoering   worden geoptimaliseerd,
  • kennis verworven in Thermodynamica toe te kunnen passen in de praktijk,
  • te kunnen werken in een team: taakverdeling, samenwerking, planning en bijhouden van werk en afspraken in logboek,
  • te kunnen presenteren en rapporteren: met name schriftelijk

 

Inhoud

Het doel van het project is het toepassen van de leerstof Thermodynamica in een praktijkcase.
De studenten krijgen een opdracht die in groepen van 6 studenten moet worden afgerond in de korte periode van slechts 9 weken van de module. Naast de thermodynamica zijn ook eindige elementen modellering en systematisch ontwerp belangrijk in deze opdracht. Bij de start van de module worden een lezing en een tutorial over systematisch ontwerpen gegeven. Verder zal in lezingen en praktische instructies aandacht worden besteed aan eindige-elementenmodellering. De informatie die in deze lezingen wordt gepresenteerd over ontwerp en eindige-elementenanalyse zal niet worden beoordeeld in examens. Het moet worden toegepast in het project en wordt beoordeeld als onderdeel van het project.
In de laatste twee weken van de module wordt het project afgesloten met een rapport, een presentatiebeurs en een mondelinge toelichting op het rapport.

Toetsschema

Het toetsschema van dit module-onderdeel wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het cursusblok  https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

Deelname door niet-TN studenten

Deelname eaan deze cursus voor niet TN studenten is alleen mogelijk na toestemming van de opleiding Technische Natuurkunde. Zie https://www.utwente.nl/en/bap/courses-applied-physics/

Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 2
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project Thermodynamica

SluitenHelpPrint
Switch to English