SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000678
202000678
Experimenteren 2
Cursus informatie
Cursus202000678
Studiepunten (ECTS)2
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
ContactpersoonI.C.W.T.A. van Veldhoven
E-maili.c.w.t.a.vanveldhoven@utwente.nl
Docenten
Examinator
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Contactpersoon van de cursus
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus is de student in staat om;

- een eenvoudig natuurwetenschappelijk probleem te kunnen analyseren en vertalen naar onderzoeksvragen en een foutenanalyse kunnen opstellen,
- een natuurwetenschappelijk onderzoek systematisch te kunnen opzetten en uitvoeren en vastleggen in een (voor)gestructureerd journaal,
- experimentele vaardigheden te hebben zoals het gebruik van meetapparatuur, het omgaan met apparatuur documentatie,
- de meetresultaten bij een natuurwetenschappelijk experiment te kunnen verwerken en interpreteren, en daar conclusies uit kunnen trekken,
- bij een natuurwetenschappelijk experiment een foutenanalyse en foutenverwerking te kunnen maken,
- meetresultaten te kunnen verwerken m.b.v. Python.

Inhoud

Experimenteren 2 is een vervolg op Experimenteren 1 uit het eerste kwartiel. Daar is een basis gelegd voor experimentele opdrachten vanuit een onderzoeksvraag. In dit practicum komt de nadruk meer te liggen aan de ontwerpkant. Er wordt gewerkt met een standaard journaal voor een ontwerpopdracht. Aan de hand van specificaties wordt gevraagd een (elektronica) opstelling te realiseren en te testen. Verder is er een verdiepende onderzoeksopdracht die aansluit bij thermodynamica.

 

Toetsschema

Het toetsschema van dit module-onderdeel wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het cursusblok  https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

 

Deelname door niet-TN studenten

Deelname eaan deze cursus voor niet TN studenten is alleen mogelijk na toestemming van de opleiding Technische Natuurkunde. Zie https://www.utwente.nl/en/bap/courses-applied-physics/

 

Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 2
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Practicum

Toetsen
Experimenteren 2

SluitenHelpPrint
Switch to English