SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000675
202000675
Project Dynamica en Relativiteit
Cursus informatie
Cursus202000675
Studiepunten (ECTS)2,5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoondr. A. Marin
E-maila.marin@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. D. van Damme - Djokovic
Docent
prof.dr.ir. F.J. Dijksterhuis
Docent
dr.ir. C.I. van Emmerik
Examinator
dr. A. Marin
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Marin
Collegejaar2023
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van dit vak, is de student in staat om; Draagt bij aan de eindterm*;
  • een complexe sportbeweging vast te leggen, te analyseren en te beschrijven middels een wiskundig model,
2.1;2.2;
  • schriftelijk en mondeling te rapporteren,
4.1
  • te reflecteren op de eigen rol binnen een groep waarmee samengewerkt wordt aan een project van enige omvang.
3.1;3.4;5.1

*De eindtermen van de bacheloropleiding Technische natuurkunde zijn te vinden in de Opleidingsbijlage bachelor OER TN.
Inhoud
In het onderzoeksproject Sportfysica van TN Module 1 Dynamica en Relativiteit, komen veel van de in deze module ontwikkelde kennis en vaardigheden samen. Deze worden toegepast om een complexe beweging in een (zelf te kiezen) sport te meten, analyseren en modelleren. In groepen van 5-6 studenten wordt een onderzoeksvraag uitgewerkt tot een onderzoeksplan, dat uiteindelijk gezamenlijk wordt uitgevoerd. Daarbij komen aspecten van samenwerken, zoals taakverdeling, planning, vergaderen, aan bod alsmede mondeling en schriftelijk presenteren.
Assessment
Het toetsschema van deze cursus wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus gepubliceerd op https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 1
Verplicht materiaal
Canvas
Necessarily documents are published on the module’s Canvas course
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Overig onderwijs

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project onbegeleid

Vragenuur

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project Dynamica en Relativiteit

SluitenHelpPrint
Switch to English