SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000675
202000675
Project Dynamica en Relativiteit
Cursus informatie
Cursus202000675
Studiepunten (ECTS)2,5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoondr. A. Marin
E-maila.marin@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. D. van Damme - Djokovic
Docent
prof.dr.ir. F.J. Dijksterhuis
Docent
dr.ir. C.I. van Emmerik
Examinator
dr. A. Marin
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Marin
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na afloop van de module is de student in staat om:
  • een complexe sportbeweging vast te leggen, te analyseren en te beschrijven middels een wiskundig model,
  • schriftelijk en mondeling te rapporteren,
  • te reflecteren op de eigen rol binnen een groep waarmee samengewerkt wordt aan een project van enige omvang.
Inhoud
In het onderzoeksproject Sportfysica van TN Module 1 Dynamica en Relativiteit, komen veel van de in deze module ontwikkelde kennis en vaardigheden samen. Deze worden toegepast om een complexe beweging in een (zelf te kiezen) sport te meten, analyseren en modelleren. In groepen van 5-6 studenten wordt een onderzoeksvraag uitgewerkt tot een onderzoeksplan, dat uiteindelijk gezamenlijk wordt uitgevoerd. Daarbij komen aspecten van samenwerken, zoals taakverdeling, planning, vergaderen, aan bod alsmede mondeling en schriftelijk presenteren.
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 1
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Canvas
-
Werkvormen
Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Workshop
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project Dynamica en Relativiteit

SluitenHelpPrint
Switch to English