SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000671
202000671
Dynamica en Relativiteit
Cursus informatie
Cursus202000671
Studiepunten (ECTS)0
CursustypeModulenaam
VoertaalNederlands
ContactpersoonE.A. Lodder
E-maile.a.lodder@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
E.A. Lodder
Examinator
prof.dr. J.H. Snoeijer
Docent
prof.dr. J.H. Snoeijer
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Module bestaat uit de onderwijseenheden
Cursuscode Cursusnaam EC
202100094 Dynamica en Relativiteit 4.5
202001215 Calculus 1 4.0
202000673 Experimenteren 1 2.0
202100095 Programmeren en Dataverwerking 1 2.0
202000675 Project Dynamica en Relativiteit 2.5

Uiterlijk 2 weken voor start van het kwartiel wordt het toetsschema gepubliceerd op de website:: https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/
Modulebeschrijving
Deze module vormt een introductie in de wetten van de dynamica, van fundamentele wiskundige beschrijving tot aan toepassing in de praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de relatie tussen kracht en beweging, zoals afgeleid uit de wetten van Newton. Uitgaande van externe krachten (of momenten) wordt de driedimensionale beweging van een object kwantitatief beschreven. Of andersom, wordt de beweging geanalyseerd in relatie tot de krachten die werkzaam zijn.
 
De module omvat de volgende onderdelen:

    Dynamica en Relativiteit
    Calculus 1
    Experimenten 1
    Programmeren en Dataverwerking
    Project Dynamica en Relativiteit
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 1
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Course material
See Study Unit(s)
Course material
See Study Unit(s)
Werkvormen
Module
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Module

SluitenHelpPrint
Switch to English