SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201900044
201900044
Radiation Protection Expertise (SBD-CD)
Cursus informatie
Cursus201900044
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoonir. E. Franzen - van Dijk
E-maile.vandijk@utwente.nl
Docenten
Docent
T. Boers
Contactpersoon van de cursus
ir. E. Franzen - van Dijk
Docent
dr.ir. E.P. Houwman
Examinator
dr.ir. E.P. Houwman
Docent
W.P. Moerman
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
OpmerkingStart in 1A en loopt door in 1B met afsluitend een Landelijk Examen en een her-examen in 2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Diploma voor Stralingsdeskundige op niveau van Coördinerend Deskundige (SBD-CD)
 
Inhoud
De MSc studenten die overwegen om later in de klinische praktijk of als klinisch fysicus te gaan werken wordt aangeraden om het vak Radiation Protection Expertise (5 EC) te volgen. Dit vak wordt verzorgd door het Radboudumc. De colleges zullen op de Universiteit Twente plaatsvinden. Er zijn practica in Nijmegen (1 dag) en Twente (2 uur). Het vak leidt op tot het landelijk erkend diploma voor Stralingsdeskundige op niveau van Coördinerend Deskundige (voorheen stralingsdeskundige niveau 3), waarmee je in geheel Nederland bevoegd bent om als stralingsdeskundige te gaan werken. Het landelijk examen wordt 2 maal per jaar afgenomen en bestaat uit 2 delen, Multiple Choice-vragen in de ochtend en open vragen in de middag. Beide delen moeten voldoende zijn gemaakt om het diploma te ontvangen. 
Het vak RPE leidt op tot een landelijk erkend diploma “stralingsbeschermingsdeskundige op niveau van coördinerend deskundige” voor stralingsveiligheid in complexe organisaties: ziekenhuizen, bedrijven, instituten. Dus niet alleen voor klinisch fysicus, maar ook bij het Reactor Instituut Petten, reactor centrum TNO-Delft, bedrijven die stralingsdetectoren ontwikkelen/testen, olie-industrie, nucleaire centrales etc.
Het is voor veel academische functies een basis vereiste voor iedereen die met straling gaat werken. Veelal zijn er vervolgcursussen voor specifieke functies

Masteropleiding TM: Dit vak is een verplicht onderdeel voor studenten van de track Medical Imaging en Intervention (MII), voor andere studenten TM is het optioneel, mits het in de planning past. Er is een maximum aantal inschrijvingen van 80. Bij minder inschrijvingen van andere opleidingen kunnen plaatsen gevuld worden door studenten van de track MSS, en van opleidingen.

Deelname van studenten van andere opleidingen( TN/APH) is alleen mogelijk na goedkeuring van de eigen opleiding en de opleiding TM, Plaatsing is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Voor extra informatie neem contact op met de onderwijscoördinator en/of studieadviseur van de eigen opleiding. Inschrijving: voor TM-, en BME- studenten, aanmelden kan via Osiris.
Voor studenten van andere opleidingen geldt: tijdig aanmelden (na goedkeuring van eigen opleiding onder voorbehoud i.v.m. beschikbaarheid van het aantal plaatsen) waarna inschrijving in Osiris door BOZ handmatig wordt gedaan.

De vakcoördinator is W.P.Moerman. (Radboudumc Nijmegen).
 
NB. Het contactonderwijs van dit vak loopt door tot tot het Examen Radiation Protection Expertise (half december); het onderwijs wordt dus gegeven in blok 1A en 1B! Een herexamen vind plaats half mei.
Voorkennis
Bachelor TG, Bachelor BME of Bachelor TN. Andere vooropleidingen zijn niet toegestaan.
Participating study
Master Technical Medicine
Participating study
Master Biomedical Engineering
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Reader 'Radiation Expertise''aan te schaffen via de Studievereniging Paradoks (ook als pdf beschikbaar op Canvas)
Aanbevolen materiaal
Studiemateriaal
Boek 'Inleiding tot de stralingshygiëne' van A.J.J. Bos (zelf aan te schaffen)
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Test 1

SluitenHelpPrint
Switch to English