SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800288
201800288
Introduction to Bioengineering Technologies
Cursus informatie
Cursus201800288
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoondr. J.C. Alers
E-mailj.c.alers@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C. Alers
Examinator
dr. J.C. Alers
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
prof.dr.ir. P. Jonkheijm
Examinator
prof.dr. H.B.J. Karperien
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
Aanmeldingsprocedure-
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
  • De student beheerst essentiële laboratoriumvaardigheden specifiek gericht op celbiologische practica w.o. een celkweekexperiment.
  • De student kan op gevorderd niveau een (celbiologisch) labjournaal schrijven.
  • De student kan zelfstandig relevante wetenschappelijke literatuur zoeken en kritisch beschouwen.
  • De student krijgt inzicht in eigen voorkennisniveau wat betreft organische chemie en celbiologie met als doel een adequate aansluiting met verplichte chemische en celbiologische mastervakken in deze track.
  • De student kan door middel van gerichte zelfstudie eventuele hiaten in voorkennis wat betreft organische chemie en celbiologie repareren.
Inhoud
NB. Deze cursus is specifiek gericht op studenten die geen UT BMT-bachelor hebben gevolgd dan wel afgerond. Het betreft hier dus m.n. internationale studenten en zij-instromers vanuit andere UT-opleidingen. Doel is de aansluiting tussen voorkennisniveau en handelingsvaardigheid uit de vooropleiding van de student en dat van de verplichte celbiologische en chemische mastervakken uit deze track te optimaliseren.

NB Deze cursus start in de week VOORDAT het academisch jaar begint
 
Deze cursus bestaat uit een praktisch gedeelte en een zelfstudie gedeelte met een aantal diagnostische toetsen en opdrachten.

Tijdens het praktische gedeelte leren studenten volgens de Nederlandse wet- en regelgeving veilig werken op een ML-1 lab. Er zal uitgebreid aandacht besteed worden aan algemene labvaardigheden zoals pipeteren, gel elektroforese, spectrofotometrische bepalingen, microscopiseren en het veilig en steriel werken in een biologisch veiligheidskabinet. Studenten gaan zelf een celkweekexperiment inzetten en analyseren. Studenten leren verslag doen van hun experiment in een labjournaal op gevorderd niveau. Daarnaast zullen de data van het experiment als input dienen voor een posterpresentatie. Hett practicum zal in kleine groepjes plaatsvinden met veel individuele aandacht voor de student.
 
Tijdens deze cursus komt ook het zoeken naar wetenschappelijke literatuur, het gebruiken van de digitale bibliotheek, het evalueren van bronnen en het op juiste wijze refereren daaraan aan bod. Ook zal er individueel feedback worden gegeven op het zoekproces en het zoekresultaat. Ook zal een workshop wetenschappelijk poster maken en presenteren worden gegeven.
 
Eventuele hiaten in voorkennis zal aan het begin van het vak worden getoetst met diagnostische toetsen over zowel organische chemie als celbiologie. Uitgangspunt is hierbij de kernbegrippen uit de Bachelor BMT die essentieel zijn voor de verplichte celbiologische en chemische mastervakken uit de track. Uit deze toets komen gerichte adviezen voor zelfstudie. Naast online lesmateriaal over essentiële onderwerpen uit de celbiologie, zal er ook dit jaar een samenvattend college over Organische chemie dat evt gevolgd kan worden door het volgen van een beperkt aantal hoorcolleges chemie uit BMT module 1. Tussentijds zal er nog een toetsmoment plaatsvinden om de vorderingen van de student te monitoren. Bij problemen kan in een individueel gesprek met een van de docenten nog feedback plaatsvinden. Het vak wordt afgesloten met een posterpresentatie waarbij de data van het eigen experiment in een breder kader worden geplaatst. Dit is gerelateerd aan een van de belangrijke thema’s in deze track te weten cel-materiaal interacties. Deze presentatie is representatief voor het niveau van de verplichte mastervakken
Participating study
Master Biomedical Engineering
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Basic Bioscience Laboratory Techniques A pocket guide Bonner, P.L.R., Hargreaves, A.J. ISBN 9780470743096
Boek
Essential Cell Biology, 5th edition, Alberts
Boek
Essential Organic chemistry, Bruice, P.Y 3rd global edition, 2016
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Test 1

SluitenHelpPrint
Switch to English