SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800114
201800114
Imaging Technology in Radiology
Cursus informatie
Cursus201800114
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoondr.ir. F.F.J. Simonis
E-mailf.f.j.simonis@utwente.nl
Docenten
Docent
M.E. Kamphuis
Docent
prof.dr. I. Sechopoulos
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. F.F.J. Simonis
Docent
dr.ir. F.F.J. Simonis
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2B
Aanmeldingsprocedure-
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Radiografie en Fluoroscopie
De student kan:
 • de karakteristieken van röntgenbeelden en röntgenapparatuur uitleggen
 • de basisprincipes van röntgenbeeldvorming uitleggen
 • de sterke punten van verschillende röntgentechnieken vergelijken
 • de hoofdonderdelen en het gebruik van radio- en mammografische apparatuur identificeren
 • de beeldkwaliteit in relatie tot dosis en opname- en reconstructieparameters bediscussiëren
 
CT
De student kan:
 • de karakteristieken van CT-beelden en de CT-scanner uitleggen
 • de basisprincipes van tomografie uitleggen
 • de verschillende opname- en reconstructieparameters verklaren en hun relatie tot beeldkwaliteit en dosis uitleggen
 • opname- en reconstructieprotocollen ontwikkelen voor simpele klinische toepassingen
 • CT technieken aanpassen om voldoende beeldkwaliteit te behalen met verminderde stralingsdosis
 
PET/SPECT
De student kan:
 • de karakteristieken van PET- en SPECT-scanners en hun beelden uitleggen
 • de verschillende opname- en reconstructieparameters in PET en SPECT en
 • hun relaties tot beeldkwaliteit, artefacten en kwantificatie uitleggen
 • opname- en reconstructieprotocollen ontwikkelen voor typische klinische toepassingen
 • typische beeldartefacten in PET- en SPECT-beelden herkennen en hun oorzaak verklaren
 
MRI
De student kan:
 • de karakteristieken van MR-beelden en MRI-scanners uitleggen
 • de basisprincipes van MR beeldvorming uitleggen
 • de verschillende opname- en reconstructieparameters in MRI en hun relaties tot beeldresolutie, SNR en opnametijd uitleggen
 • opname- en reconstructieprotocollen ontwikkelen voor simpele klinische toepassingen
 • MRI sequenties aanpassen om voldoende beeldkwaliteit te behalen met verminderde opnametijd
Inhoud
Het doel van dit vak is dat studenten de technieken die op dit moment in de ziekenhuizen worden gebruikt om medische beelden te maken uit signalen begrijpen en kunnen toepassen. Daarnaast kunnen ze de opname en reconstructie van deze medische beelden optimaliseren voor specifieke doeleinden zoals beeldkwaliteit, opnametijd of dosisvermindering.
 
Er wordt van de studenten verwacht dat ze al weten hoe een meetbaar signaal te verkrijgen uit het menselijk lichaam door gebruikt te maken van CT, PET/SPECT en MRI. De eisen aan het materiaal om signalen te verkrijgen zouden dus bekend moeten zijn. In dit vak leren de studenten om optimaal gebruikt te maken van deze apparatuur.
 
De colleges over radiografie en fluoroscopie geven de student een overzicht van de radiografische en mammografische systemen die gebruikt worden in de kliniek, evenals de fluoroscopie systemen die gebruikt worden gedurende interventies. De verschillende klinische toepassingen van deze systemen, hun relatie tot stralingsdosis en de relatie tussen beeldkwaliteit en diagnosenauwkeurigheid worden behandeld.
 
In de colleges over CT zullen de studenten inzicht krijgen in de verschillende configuraties van CT scanners en de technieken om beelden te vormen en te reconstrueren. De invloed van opname- en reconstructieparameters op beeldkwaliteit zal ook worden besproken. Daarnaast zullen de studenten leren over stralingsdosis in CT, het belang van dosisreducerende strategieën en de bijbehorende indices op de scanner. De invloed van deze technische parameters van CT op de diagnose van patiënten zal worden getoond aan de hand van verschillende case study’s.
 
De PET/SPECT colleges zullen de hoofdonderwerpen van nucleaire beeldvorming behandelen. Radioactiviteit als middel om functionele processen in het menselijk lichaam te detecteren en stralingsbescherming zal worden behandeld. De studenten zullen ook inzicht krijgen in de technologische basis van PET- en SPECT-scanners evenals de beeldreconstructie- en kwantificatietechnieken. Typische beeldartefacten zullen worden besproken aan de hand van voorbeelden.
 
Gedurende het MRI gedeelte van dit vak zullen studenten bekend raken met de signaalcodering die beeldvorming mogelijk maakt en de parameters die van invloed zijn op de resulterende beeldkwaliteit en resolutie. Daarnaast zullen studenten leren hoe de signaalopname kan worden omschreven en geoptimaliseerd in het frequentiedomein. Uiteindelijk zullen studenten leren hoe ze een MRI scanner moeten bedienen en optimaliseren voor een specifieke toepassing door er praktische opdrachten mee uit te voeren.

 
Participating study
Master Biomedical Engineering
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Medical imaging, Prince and Links, 2nd edition
Aanbevolen materiaal
Studiemateriaal
AAPM Online Physics Modules CT
Syllabus
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Project onbegeleid

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Test 1

SluitenHelpPrint
Switch to English