SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700204
201700204
Lokale en regionale samenlevingskracht: macht in maatschappelijke coalities
Cursus informatie
Cursus201700204
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr. M.J.G.J.A. Boogers
E-mailm.j.g.j.a.boogers@utwente.nl
Docenten
Examinator
prof.dr. M.J.G.J.A. Boogers
Docent
prof.dr. M.J.G.J.A. Boogers
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. M.J.G.J.A. Boogers
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
  • De student heeft kennis van de belangrijkste onderwerpen van lokale en regionale beleidsprocessen en heeft inzicht in de wijze waarop deze formeel zijn georganiseerd.
  • De student weet op welke verschillende manieren lokale en regionale beleidsprocessen zich in de praktijk voltrekken.
  • De student heeft inzicht in de wijze waarop lokale en regionale beleidsprocessen met elkaar verbonden zijn.
  • De student kan theoretisch reflecteren op de vormgeving, het functioneren en de uitkomsten van lokale en regionale beleidsprocessen.
  • De student kent factoren die van invloed zijn op het functioneren en de uitkomsten van lokale en regionale beleidsprocessen.
  • De student is in staat de vormgeving, het functioneren en de uitkomsten van lokale en regionale beleidsprocessen normatief te beoordelen.
Inhoud
Het vak lokale samenlevingskracht behandelt het samenspel tussen gemeenten, bedrijven, instellingen en inwoners bij de aanpak van gemeentelijke en regionale vraagstukken. Daarbij gaat het niet alleen om de inspraak en zeggenschap van betrokkenen, maar ook om de wijze waarop zij onderling samenwerken bij het ontwikkelen en realiseren van plannen voor hun gemeente en regio. Naast de formele organisatie en de feitelijke werking van lokale en regionale beleidsprocessen, komen ook de factoren die hierop van invloed zijn aan bod. Verder is er aandacht voor het theoretische en normatieve debat over lokale en regionale samenlevingskracht en de kwaliteitsmaatstaven die hiervoor (moeten) gelden.
Participating study
Master Public Administration
Verplicht materiaal
Boek
Schaap, L., Lokaal bestuur. Convoy uitgevers, 7e druk. ISBN 9789463170017
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Test

SluitenHelpPrint
Switch to English