SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700049
201700049
Ontwerpstudio
Cursus informatieRooster
Cursus201700049
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.L.M. Heerink - van Roekel
E-mailj.l.m.heerink@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
J.L.M. Heerink - van Roekel
Docent
J.L.M. Heerink - van Roekel
Docent
dr. N.M. Nieveen
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • samen met collega's uit andere disciplines een gedeelde visie op projectonderwijs te formuleren waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis van bestaande visies
 • de uitvoering van zijn/haar lesmodule en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van meerdere schoolvakken
 • bij de uitvoering en ontwikkeling van de lesmodule gebruik te maken van de kennis en ervaringen van collega's uit andere disciplines
 • in hun lesmodule ontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen voor projectonderwijs en hierop te reflecteren
 • materialen/mogelijkheden te ontwikkelen voor de formatieve toetsing van (transdisciplinair) projectonderwijs en hierop te reflecteren
 • betrouwbare en valide materialen/mogelijkheden te ontwikkelen voor de summatieve toetsing van (transdisciplinair) projectonderwijs en hierop te reflecteren
 • werkvormen te kiezen die transdisciplinair leren ondersteunen en hierop te reflecteren
 • een samenhangende transdisciplinaire lesmodule te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen en hierop te reflecteren
 • een transdisciplinaire lesmodule te ontwikkelen gebruikmakend van een systematisch en creatief ontwerpproces en hierop te reflecteren.
 • Constructief om te gaan met feedback op persoonlijk functioneren binnen een ontwikkelteam.
Inhoud
In Ontwerpstudio werken studenten aan een lesmodule waarin integratie van verschillende disciplines centraal staat. Het eindproduct betreft een transdisciplinaire lesmodule met een omvang van minimaal 3 lessen of een dagdeel dat ingezet kan worden in een projectweek en dat zich richt op curriculumvernieuwingen zoals Curriculum.nu.


Het gaat daarbij om onderwijs:
 • gericht op maatschappelijke problemen;
 • gebruikmakend van inzichten vanuit verschillende disciplines;
 • met zichtbaar relevante vakinhoudelijke leerdoelen.
 
Ontwerpstudio bestaat uit 5 werksessies waarbij het eerste uur wordt besteed aan theorieën en uitwisseling en het tweede uur is gereserveerd om aan het eigen ontwerp te werken
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Participating study
Master Leraar VHO in Maatschappijleer
Participating study
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetensc
Verplicht materiaal
Book
de Greef, L., Post, G., Vink, C., & Wenting, L. (2017). Designing interdisciplinary education. A practical handbook for university teachers. Amsterdam: Amsterdam University Press. 1e druk. ISBN: 9789462984769
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English