CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 201700047
201700047
Chemistry teaching methodology 2
Course info
Course module201700047
Credits (ECTS)5
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr.ir. L.A. de Graaf
Contactperson for the course
dr. T.C. Visser
Examiner
dr. T.C. Visser
Academic year2022
Starting block
2A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Vakdidactiek Scheikunde 2 bouwt voort op Vakdidactiek scheikunde 1, waarbij de nadruk ligt op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Er is aandacht voor de effectiviteit van praktisch werk en het herontwerpen van practica, en het gebruik van digitale omgeving bj practica. Er wordt in overleg met de studenten specifiek aandacht besteed aan inhoudelijke thema’s waaraan behoefte is, zoals (redox, organische chemie, Lewis structuren en reactiemechanismen, zuren en basen en chemisch rekenen,). De studenten verzorgen een introles/herhalingsles over een van deze onderwerpen.
In de cursus worden de onderstaande doelen nagestreefd met de bijbehorende diepte van vakdidactiek 2

Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 • een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 • te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 • rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 • bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
 • te reflecteren op het gebruik van leerlingpractica.
Content
Bij Vakdidactiek Scheikunde 2 verdiepen studenten hun vakdidactische kennis en vaardigheden. Het is het vervolg op Inleiding Vakdidactiek Scheikunde en Vakdidactiek Scheikunde 1. In de colleges wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en van assessment for learning strategieën.  De totale omvang is 5 ECTS (140 uur). Het bestaat uit de volgende onderdelen in opdrachten die moeten worden afgerond.
 • Intro/herhaling les (redox, organische chemie, Lewis structuren en reactiemechanismen, zuren en basen, chemisch rekenen,)
 • Verdiepingsopdrachten met een theoretische component en een praktische component waarbij lesmateriaal wordt ontworpen
 • De effectiviteit van praktische werk en herontwerpen van beschikbare practica (Getting practical)
 • Ontwerpen van een digitale onderzoeksomgeving Inquiry Learning Space (Golabz & ILS)
 • Buitenwereld (organiseren activiteit)
 • PTA & Examencorrectie
 • Nature of Scienc
 
Alle opdrachten moeten voldoende zijn. Enkele opdrachten worden aan de hand van een rubric met een cijfer beoordeeld. Het eindcijfer is een gemiddelde van de met een cijfer beoordeelde opdrachten
Assumed previous knowledge
Verplicht: IVD en VD1 scheikunde met goed gevolg hebben afgerond.
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
-
Recommended materials
-
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignment(s)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal