SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700047
201700047
Vakdidactiek Scheikunde 2
Cursus informatie
Cursus201700047
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Docenten
Docent
dr.ir. L.A. de Graaf
Docent
dr. T.C. Visser
Contactpersoon van de cursus
dr. T.C. Visser
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Vakdidactiek Scheikunde 2 bouwt voort op Vakdidactiek scheikunde 1. Waarbij de nadruk ligt op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De effectiviteit van praktisch werk en dit ook herontwerpen. Er worden specifiek aandacht besteed aan vier inhoudelijke thema's (chemische rekenen, redox, organische chemie, Lewis structuren) en het zelf verzorgen van een introles over deze onderwerpen.
In de cursus worden de onderstaande doelen nagestreefd met de bijbehorende diepte van vakdidactiek 2.

Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 • een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 • te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 • rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 • bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
 • te reflecteren op het gebruik van leerlingpractica.
Inhoud
Bij Vakdidactiek Scheikunde 2 verdiepen studenten hun vakdidactische kennis en vaardigheden. Het is het vervolg op Inleiding Vakdidactiek Scheikunde en Vakdidactiek Scheikunde 1. In de colleges wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en van assessment for learning strategieën.  De totale omvang is 5 ECTS (140 uur). Het bestaat uit de volgende onderdelen in opdrachten die moeten worden afgerond.
 • intro/herhaling les (chemisch rekenen, redox, organische chemie, Lewis structuren)
 • theoretisch en ontwerpen lesmateriaal(chemisch rekenen, redox, organische chemie, Lewis structuren)
 • GoLabz, de effectiviteit van praktische werk en herontwerpen, beschikbare leermaterialen
 • Buitenwereld
 • Inquiry Learning Space ( Getting Practical en Golab & ILS)
 
Alle opdrachten moeten voldoende zijn. Enkele opdrachten worden aan de hand van een rubric met een cijfer beoordeeld. Het eindcijfer is een gemiddelde van de met een cijfer beoordeelde opdrachten
Voorkennis
Verplicht: IVD en VD1 scheikunde met goed gevolg hebben afgerond.
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Assignment(s)

SluitenHelpPrint
Switch to English