CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 201700045
201700045
Computer Science Teaching Methods 2
Course info
Course module201700045
Credits (ECTS)5
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. L.E.I. Breymann
E-maill.e.i.breymann@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr. L.E.I. Breymann
Contactperson for the course
dr. L.E.I. Breymann
Examiner
W.J.H. Nijhuis
Academic year2022
Starting block
2A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
  • bij het programmeeronderwijs actuele inzichten vanuit de vakdidactiek kennen en toepassen;
  • ‘alternatieve’ onderwijsvormen en -concepten te beschrijven en hiervoor informatica-lessen te ontwerpen;
  • wetenschappelijke bronnen te gebruiken bij de behandeling van een vraagstuk uit de onderwijspraktijk.
  • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
  • te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
  • bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
Content
Vakdidactiek 2 biedt verdieping van vakdidactische kennis en vaardigheden en verdieping in vakliteratuur.

Aan de orde komen:
  • Verschillende vakdidactische benaderingen bij het programmeer onderwijs
  • Ontwerpen en uitvoeren van een les(senserie) gebruik makend van een alternatief onderwijsconcept, en daarop reflecteren
  • Verdiepen in een zelfgekozen vraagstuk uit de onderwijspraktijk gebruik makend van wetenschappelijke literatuur
Assumed previous knowledge
Verplicht: Inleiding Vakdidactiek informatica
Vakdidactiek informatica 1
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
-
Recommended materials
Articles
Artikelen worden bij de colleges verstrekt.
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal