SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700045
201700045
Vakdidactiek Informatica 2
Cursus informatie
Cursus201700045
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. L.E.I. Breymann
E-maill.e.i.breymann@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L.E.I. Breymann
Docent
dr. L.E.I. Breymann
Docent
W.J.H. Nijhuis
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
  • bij het programmeeronderwijs actuele inzichten vanuit de vakdidactiek kennen en toepassen;
  • ‘alternatieve’ onderwijsvormen en -concepten te beschrijven en hiervoor informatica-lessen te ontwerpen;
  • wetenschappelijke bronnen te gebruiken bij de behandeling van een vraagstuk uit de onderwijspraktijk.
  • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
  • te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
  • bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
Inhoud
Vakdidactiek 2 biedt verdieping van vakdidactische kennis en vaardigheden en verdieping in vakliteratuur.

Aan de orde komen:
  • Verschillende vakdidactische benaderingen bij het programmeer onderwijs
  • Ontwerpen en uitvoeren van een les(senserie) gebruik makend van een alternatief onderwijsconcept, en daarop reflecteren
  • Verdiepen in een zelfgekozen vraagstuk uit de onderwijspraktijk gebruik makend van wetenschappelijke literatuur
Voorkennis
Verplicht: Inleiding Vakdidactiek informatica
Vakdidactiek informatica 1
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Artikelen worden bij de colleges verstrekt.
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English