SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201600327
201600327
Tissue Engineering
Cursus informatieRooster
Cursus201600327
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoondr. J.C.H. Leijten
E-mailjeroen.leijten@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Examinator
dr. I.E. Allijn
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C.H. Leijten
Examinator
dr. J.C.H. Leijten
Examinator
prof.dr. P.C.J.J. Passier
Examinator
J.R.M. Plass
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
 
1.        De student kan de oorsprong en de functie van de basis elementen van tissue engineering benoemen en
           interdisciplinaire kruisverbindingen maken hoe deze basiselementen kunnen worden toegepast voor
           weefsel regeneratie.
2.        De student kan de verschillende vormen en strategieën van tissue engineering in eigen woorden
           benoemen en op eigen kracht vergelijkingen maken voor de relevantie van technieken voor specifieke
           doeleinde.
3.        De student kan de oorsprong, de kenmerken en de functie van verschillende celtypen in weefselvorming
           benoemen en kan aangeven hoe de (stam)cellen gebruikt kunnen worden voor weefselregeneratie als
           ook identificeren wat nog niet mogelijk is en kunnen beargumenteren waarom er voortgang gewenst op
           welke tissue engineering applicatie.
4.        De student kan de basisprincipes van orgaanvorming tijdens de embryonale ontwikkeling benoemen en
           huidige limitatie identificeren van hedendaagse tissue engineering.
5.        De student kan de huidige mogelijkheden en limitatie van het maken van nieuwe weefsels in eigen
           woorden beschrijven en testbare hypothesen vormen om weefselregeneratie te verbeteren.
6.        De student kan verschillende additieve productiemethoden beschrijven en kan in eigen woorden hun
           theoretische achtergrond beschrijven, hun onderlinge verschillen noemen, en limitaties van deze
           technieken bedenken en  interdisciplinaire kruisverbanden vormen over hoe dit verbeterd kan worden.
7.        De student kan schriftelijk verslag doen van laboratoriumwerkzaamheden op een gevorderd niveau
           (journaalstijl).
8.        De student kan accuraat en veilig laboratoriumwerkzaamheden uitvoeren op gevorderd niveau.
9.        De student kan een wetenschappelijk experiment ontwerpen, uitvoeren, analyseren en reflecteren op
           gevorderd niveau.
 
Inhoud
De cursus ‘Tissue Engineering’ geeft studenten zowel basiskennis en kennis van moderne strategieën in het veld van de regeneratieve geneeskunst en tissue engineering. De cursus zal gebruik maken van het tekstboek: Tissue Engineering 2nd edition (ISBN13: 9780124201453). Dit boek zal beschikbaar zijn als downloadbaar e-book.
Het eerste gedeelte van de cursus bestaat uit meerdere hoorcolleges die alle essentiële onderwerpen van Tissue Engineering zal beslaan. Het tweede gedeelte bestaat uit een praktische opdracht. Bij de start van de cursus worden de studenten getoetst op kennis met behulp van een niet-tellend examen. Deze test zal gebruikt worden om de diepte en snelheid van de hoorcolleges aan te passen op de aanwezige kennis van de studenten. Specifieke hoorcolleges zullen worden gegeven over onder andere celbron (stamcel vs volwassen cel), extracellulaire matrix (natuurlijk en engineered), groeifactoren (weefselformatie en gecontroleerde afgifte), weefsel vascularisatie (methoden en strategieën), vormen van tissue engineering (Top-down vs Bottom-up), en geadvanceerde technologie platvormen (microtechnologie en 3D bioprinten). Internationaal relevante wetenschappers zullen gastcolleges geven. Bij elk hoorcollege wordt de student voorzien van vragen waarmee de student zijn kennis niveau kan toetsen voor het specifieke onderwerp. Hoorcolleges vinden plaats over een periode van 4 weken. Elke tweede week is er een additionele discussie gelegenheid gereserveerd voor verdere toelichting over de cursus en vragen over lectuur. De hoorcollege zullen worden afgesloten met een individueel schriftelijk examen wat voor 40% zal tellen voor het eindcijfer. Tijdens deze eerste 4 weken werkt de student ook aan een opdracht welke wordt afgesloten met een presentatie die telt voor 10% van het totale eindcijfer. Deze opdracht draait om het vormen van een geïnformeerde mening over de relevantie en bruikbaarheid van een recente oplossing voor een bestaand probleem. Het cijfer zal gebaseerd worden op een presentatie van de vindingen.
 
Studenten zullen hierna praktische ervaring opdoen via labwerk dat zal worden uitgevoerd in subgroep formaat. Studenten hebben de keuze tussen twee opdrachten, welke dan wel meer biologisch dan wel meer engineering georiënteerd zijn. In opdracht 1 zal een weefsel ontcelt worden, waarna er andere cellen in gezaaid zal worden om een nieuw weefsel te vormen. In opdracht 2 zal een 3D object geprint worden waarop cellen gezaaid zullen worden. Voor beide opdrachten zal er de keuze zijn om lever, skeletaal, of hart weefsel te vormen. De studenten mogen hun eigen experimenten ontwerpen, binnen de grenzen van het haalbare. Wetenschappers zullen optreden als mentoren tijdens het ontwerpen van de experimenten. Studenten zullen hun ontwerp presenteren wat zal leidden tot een go or no-go (revisie) beslissing, waarna het experiment uitgevoerd zal worden. Het praktische werk zal voor 50% van het eindcijfer tellen. Dit cijfer zal bepaalt worden door een eindpresentatie die beoordeeld op zal worden op ontwerp, wetenschappelijke netheid, data interpretatie, originaliteit, context, en toekomstplaatsing.
Voorkennis
Applied Cell Biology (201900088)
Participating study
Master Biomedical Engineering
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Tissue Engineering 2nd edition (ISBN13: 9780124201453) (Available as E-Book)
Werkvormen
Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen

SluitenHelpPrint
Switch to English