CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 201600091
201600091
Dynamic Systems
Course info
Course module201600091
Credits (ECTS)15
Course typeModule
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. J.P. Schilder
E-mailj.p.schilder@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
dr.ir. R.G.K.M. Aarts
Lecturer
ir. M. van den Belt
Lecturer
prof.dr.ir. A. de Boer
Lecturer
prof.dr.ir. D.M. Brouwer
Lecturer
dr.ir. J. van Dijk
Academic year2016
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Number of insufficient tests1
Aims
Na afloop van de module kan de student:
  • Een dynamische analyse uitvoeren aan een mechanisch systeem (kinematica, vrijlichaamsdiagrammen, bewegingsvergelijkingen, arbeid en energie, impuls- en impulsmoment, rotaties)
  • Dynamische modellen opstellen in verschillende vormen (differentiaalvergelijkingen, toestandsvergelijkingen, overdrachtsfuncties, blokschema’s)
  • Het dynamisch gedrag en een mechanisch systeem analyseren in zowel het tijddomein als frequentiedomein (stap- en impulsresponsie, Bode plot)
  • Een analyse uitvoeren aan een elektisch en elektro-mechanisch systeem (constituerende vergelijkingen, wetten van Kirchhoff)
  • De basisprincipes van precisiemechanismen toepassen bij het ontwerp van een nieuw mechanisme.
Content
Deze module combineert de werktuigbouwkundige disciplines van technische mechanica en werktuigbouwkundige automatisering. De module bevat alle noodzakelijke basiskennis die van belang is voor een succesvolle behandeling van de vakgebieden van de structurele dynamica en systeem- en regeltechniek.
Required materials
Book
Dynamics Meriam & Kraige ISBN 978-0-471-78709-7
Reader
Dictaat Systeemanalyse
Recommended materials
-
Instructional modes
Colstructie
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Practical
Presence dutyYes

Project
Presence dutyYes

Self study with assistance

Self study without assistance

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Proj. Precision Mechanisms & Ac.Skills 5

Remark
Projectverslag + individueel tentamen

Dynamics 1

Remark
2 schriftelijke toetsen

System Analysis

Remark
2 schriftelijke toetsen

Mathematics D2

Remark
1 schriftelijke toets

Compensation 5

Remark
1 schriftelijke toets

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal