CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 201500379
201500379
Preparation Bachelor Assignment
Course info
Course module201500379
Credits (ECTS)15
Course typeModule
Language of instructionDutch
Contact persondr. J.B. Timmer
E-mailj.b.timmer@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 4
Lecturer
dr. H.F.M. Aarts
Lecturer
dr. T. Akkaya
Lecturer
dr.ir. F.J. Dijksterhuis
Lecturer
dr. W. Kern
Lecturer
dr. M.A.J. MacLeod
Academic year2018
Starting block
1A/  2A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Learning goals
Na afloop van de modules 11 en 12 kan de student:
- de aard van technische wiskunde als onderzoekspraktijk en het eigen onderzoeksproces en product beschrijven en uitleggen;
- zelfstandig een technisch wiskundig onderzoek uitvoeren en hierover communiceren;
- de bachelor wiskundige theorie:
    - beschrijven als vakgebieden en hun onderlinge samenhang;
    - toepassen bij wiskundige vraagstukken;
    - uitleggen aan eerste en tweede jaars bachelor studenten;
-  reflecteren op wiskundig onderzoek en het plaatsen in de maatschappelijke en temporele context.

De modules 11 en 12, samen de afstudeerfase, staan in het teken van de bacheloropdracht en reflectie op wiskundig onderzoek. De reflectiecomponent bestaat uit twee delen, waarbij het tweede voortbouwt op de kennis verworven in het eerste. Het werken aan  opdrachten is een belangrijk onderdeel. In het eerste deel, het moduleonderdeel Reflectie op Wiskundig Onderzoek I (module 11), begint de omslag van student naar professional die in staat is om problemen wiskundig te begrijpen, te vertalen naar een onderzoeksplan, en kan aangeven hoe met de resultaten een maatschappelijke bijdrage geleverd kan worden.  Hiervoor wordt een aantal colleges aangeboden die een introductie geven in de historische en filosofische achtergronden van wiskundig modelleren. De colleges bieden algemeen conceptueel gereedschap voor analyses van literatuur en cases, en een algemene historische en filosofie achtergrond voor het denken over aard en rol van wiskundig modelleren.
Hiernaast maakt de student in deze module een start met de bacheloropdracht. Dit bestaat uit een literatuurstudie en het opzetten van een onderzoeksplan. Dit maakt deel uit van Reflectie op Wiskundig Onderzoek.

Naast het onderdeel Reflectie op Wiskundig Onderzoek I kiest een student twee onderdelen uit de volgende vier:
- Graph Theory ( 191520751)
- Mathematical Optimization ( 201500372)
- Random Signals and Filtering  (201200135)
- Intro to Partial Differential Equations (201700034)
Voor de inhoud van deze theoretische onderdelen en het daarbij behorende studiemateriaal kan men de Osiris beschrijving van het gelijknamige mastervak raadplegen.
 
N.B.: in blok 1A worden deze vier keuzeonderdelen niet aangeboden. Verder mag een student zich inschrijven in blok 1A na toestemming van de coördinator van de bacheloropdracht, Judith Timmer (j.b.timmer@utwente.nl).
Assumed previous knowledge
-
PARTICIPATING STUDY
Bachelor Applied Mathematics
Required materials
-
Recommended materials
-
Instructional modes
Lecture

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tutorial

Tests
Reflection on Mathematical Research I

Graph Theory

Remark
1 schriftelijke toets

Mathematical Optimization

Remark
1 schriftelijke toets

Random Signals and Filtering

Remark
1 schriftelijke toets

Theory of PDE

Remark
1 schriftelijke toets

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal