SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500159
201500159
Schoolpracticum O&O
Cursus informatie
Cursus201500159
Studiepunten (ECTS)10
CursustypeStage
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.L.M. Heerink - van Roekel
E-mailj.l.m.heerink@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
J.L.M. Heerink - van Roekel
Docent
J.L.M. Heerink - van Roekel
Docent
dr. N.M. Nieveen
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
Aanmeldingsprocedure-
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Schoolpracticum O&O is een cursus waarmee je startbekwaam wordt als eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs voor het vak O&O.
 
In schoolpracticum 2 ben je aanhet eind van de cursus in staat om: …
 • positie te bepalen ten opzichte van alles dat gebeurt op een school (te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met toa’s, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.)
 • verscheidene methoden in te zetten uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek en deze koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek
 • te benoemen en vanuit ervaring te reflecteren op wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van pedagogiek, didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering en samenwerking)
 • jouw eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in jouw vak te formuleren waarbij je jouw visie vanuit SP1 uitbreidt en verdiept
 • op basis van eigen ervaringen jouw niveau onderbouwd in te schatten
 • onderbouwd te benoemen op welke vlakken je jezelf nog moet ontwikkelen om je verder te professionaliseren in jouw docentschap en hiervoor een actieplan op te stellen
 • te functioneren als startbekwaam docent, overeenkomstig de minimumeisen zoals vastgelegd in de landelijk bekwaamheidseisen.
 • te benoemen op welke manier het vak NLT bij je past en welke bijdrage jij kan leveren aan dat vak.
 • Advies te vragen aan collega’s of andere deskundigen; te bepalen wanneer en hoe je advies kan geven; gebruik te maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie; en daarbij ook grenzen te bewaken
Inhoud
Schoolpracticum O&O is een cursus waarmee je startbekwaam wordt als eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Door zelf lessen te verzorgen ervaar je persoonlijk hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van de les en het leerproces van leerlingen.

Schoolpracticum 2 bestaat uit vier componenten:
 1. Oriëntatie op jezelf en de schoolomgeving.
 2. Leren van ervaren docenten.
 3. Leren door zelf les te geven.
 4. Leren door te evalueren.  
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Course material
Handleiding Schoolpracticum O&O 2020-2021
Course material
Addendum O&O handleiding SP2
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindopdracht/paper

SluitenHelpPrint
Switch to English