SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400572
201400572
Smart Products
Cursus informatie
Cursus201400572
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeModule
VoertaalNederlands
Contactpersoonir. H. Tragter
E-mailh.tragter@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr.ir. A.P. van den Beukel
Docent
dr. J.A. Garde
Docent
drs. E.M. Gommer
Docent
R.J. den Haan
Docent
dr. J.M. Jauregui Becker
Collegejaar2015
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Leerdoelen
De module Smart Products heeft een aantal globaal geformuleerde doelen.
Na afloop van deze module is de student in staat om:
o   producten te ontwerpen die zich intelligent gedragen, door gebruik te maken van een combinatie van mechanica, elektronica & software oplossingen
o   gebruiksaspecten en gewenst gedrag te vertalen naar een concept ontwerp
o   eenvoudige microcontroller-toepassingen qua hard- en software te ontwerpen
o   sensoren (temperatuur, licht, vochtigheid, geluid, etc.), eenvoudige elektronische functies (versterker, integrator, filter) en actuatoren toe te passen in het ontwerp
o   een vormgeving realiseren die past bij de doelgroep
o   de techniek en vormgeving te integreren en visueel maken met behulp van schetsen
o   met de verworven kennis en inzicht in de verschillende kennisdomeinen globale en samenhangende ontwerpkeuzes te maken
o   effectiever samen te werken in een ontwerpteam.  
Om bovenstaande doelen te realiseren, worden per vakgebied (kennisdomein) de leerdoelen nader gespecificeerd. Na afloop van de module is de student in staat om:
Applicatiebouw
o   Mogelijkheden van embedded software voor de besturing van elektronische producten aan te geven
o   Het concept object georiënteerd programmeren uit te leggen en daarmee eenvoudige programma’s te maken en datastructuren te ontwerpen
o   Productgedrag te vertalen naar algoritmes
o   Grafische gebruikersinterfaces (User interfaces) voor embedded toepassingen te ontwerpen. 
Ergonomie
o   De doelgroep te identificeren en een daar op toegesneden lijst met eisen en wensen op te stellen
o   Een User-Interface te ontwerpen, bestaand uit een combinatie van display en knoppen
o   Een gebruikstest voor een (product met een) User-Interface op te stellen en uit te voeren
o   Resultaten van een gebruikstest interpreteren en (her)ontwerp aanbevelingen op te stellen. 
Vormmethodiek
o   Gevarieerde vormgevingsoplossingen voor een ontwerpprobleem te bedenken waarbij handtekenen als gereedschap wordt gebruikt
o   Zeven verschillende soorten collages te herkennen, te gebruiken en in een bepaalde ontwerpfase van het ontwerpproces te maken
o   Vier verschillende niveaus te onderscheiden (kopiëren, transformeren, mens-product interactie en metafoor) waarop vormgeving kan worden toegepast om producten meer betekenis te geven
o   Sociaal culturele parameters te herkennen en te manipuleren in een gegeven context (zoals een bepaalde stijl)
o   Sociaal culturele parameters te vertalen in vormen, materialen en kleuren en interactiemogelijkheden door gebruik te maken van de vier verschillende niveaus. 
Elektronica
o   Functies in een elektronisch systeem te verdelen over analoge en digitale hardware
o   Signalen in een elektronisch systeem kunnen beschrijven in termen van tijd- en frequentiedomein, filtering en kwantisatie
o   De functie van eenvoudige analoge en digitale schakelingen met passieve elementen, transistoren, opamps en logische poorten te beredeneren en berekenen
o   Omzetting van fysische grootheden naar elektrische signalen en vice versa te beredeneren en te gebruiken in het ontwerp van een elektronisch systeem
o   Vermogen en energie van bronnen en het verbruik van componenten, schakelingen en elektronische systemen te berekenen op het niveau van de behandelde netwerkanalyse
o   Eenvoudige schakelingen te bouwen, door te meten en meetdata te interpreteren en verklaren. 
Ontwerpen
o   Het begrip Design Process Unit uit te leggen, de interacties van een gegeven schema voor een smart product te verklaren, een dpu-schema in een ontwerpproces toe te passen
o   Productgedrag te beschrijven
o   De invloeden van het product op het gedrag van gebruikers te identificeren
o   Voor een intelligent product de functies met functie-eisen en gewenste specificaties op te stellen; een functie-interactiediagram op te stellen
o   Deeloplossingen aan te reiken en te integreren tot een modulair systeem ontwerp 
Studievaardigheden
o   Effectief samen te werken door inzicht in de verschillende rollen binnen een ontwerpteam.
Inhoud
De opdracht betreft het ontwerp van een intelligent (smart) product dat moet voldoen aan door een opdrachtgever gestelde eisen. De teams beginnen met de probleemanalyse en het bestuderen van de doelgroep. Vervolgens worden meerdere productconcepten gegenereerd. Daarvan wordt er één uitgewerkt tot een globaal ontwerp met een bijbehorend werkend proefmodel. In het ontwerp dienen de studenten een consistente oplossing te bereiken tussen de deeloplossingen uit de verschillende kennisgebieden. Sensoren moeten bijvoorbeeld geschikt zijn voor de taak van het product, maar ze moeten ook passen in de oplossingen voor elektronica en software. Ook de vormgeving -gevisualiseerd in schetsen- dient te passen bij zowel de doelgroep als bij de gekozen hardware. Aan het eind van het ontwikkeltraject toetsen de ontwerpteams de “mens-systeem interactie” in een gebruikstests met het ontwikkelde proefmodel. Het proefmodel wordt ook gebruikt voor het testen van andere functionaliteit.
De aanpak in module Designing Smart Products is een combinatie van individueel kennis vergaren en in ontwerpteams een opdracht uitvoeren. Iedere lesdag richt zich op één van de vijf kennisgebieden en bestaat uit één dagdeel waar via colleges nieuwe kennis wordt aangeboden, en een tweede dagdeel waarin de ontwerpteams aan hun opdracht werken en de docenten de rol van vraagbaak/ vakspecialist vervullen.
Voorkennis
-
DEELNEMENDE OPLEIDING
B-IO
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Blackboard
Collegesheets en andere materialen op Blackboard.
Boek
Eissen en Steur "Sketching, the basics", ISBN 9789063692537. Verder dezelfde materialen als bij Product Presentatie Tekenen.
Handleiding
College -en practicumhandleiding "Elektronica voor Industrieel Ontwerpers"
Boek
"Aan de slag met Java", Gertjan Laan, ISBN: 978 90 395 2757 3.
Boek
Designing Interactive Systems - David Benyon (uitgever: Pearson)
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Project

Werkcollege

Zelfstudie geen begeleiding

Zelfstudie met begeleiding

Toetsen
Applicatiebouw

Elektronica

Ergonomie

Ontwerpen

Project Smart Products

Vormmethodiek

SluitenHelpPrint
Switch to English