SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400287
201400287
Ergonomics
Cursus informatieRooster
Cursus201400287
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoondr.ir. D. van de Belt
E-maild.vandebelt@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. D. van de Belt
Docent
dr.ir. D. van de Belt
Docent
prof.dr.ir. G.J. Verkerke
Collegejaar2020
Aanvangsblok
1B
Opmerkingwordt niet aangeboden in 2021
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De student kan een willekeurige arbeidssituatie analyseren op basis van fysieke belasting. De student kan oplossingen aandragen om deze fysieke belasting te verlichten.
Inhoud
Gedurende 5 à 6 colleges in kwartiel 1B krijgen de studenten een analyse methode aangereikt waarmee ze een arbeidssituatie kunnen analyseren op de fysieke aspecten van de mens-machine interactie. Vervolgens wordt er in groepen gewerkt om niet alleen een werkplek te vinden en te analyseren, maar deze ook te verbeteren. Hierbij is het noodzakelijk om kennis uit voorgaande (mechanica-, anatomie-, ontwerp-) vakken toe te kunnen passen. De werkplek kan in het algemene belang verbeterd worden (dus geschikt gemaakt voor grote groepen werknemers) of voor een specifiek persoon aangepast worden. De studenten moeten zelf voor een werkplek zorgen; het zoeken hiervan zal dus ook tijd kosten. De analyse is bij voorkeur afgerond tegen het einde van kwartiel 1B, zodat in kwartiel 2A de (re-)design fase uitgevoerd kan worden.
Voorkennis
Experience with a design methodology at least at bachelor level. Basic knowledge of (bio)mechanics, anatomy, ergonomics.
Voorkennis kan worden opgedaan met
191150700 Integrative Design of Biomedical Products
Participating study
Master Biomedical Engineering
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Canvas
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdracht/ Presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English