SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400285
201400285
Biostatistics
Cursus informatieRooster
Cursus201400285
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoondr. K. Poortema
E-mailk.poortema@utwente.nl
Docenten
Docent
dr. K. Poortema
Contactpersoon van de cursus
dr. K. Poortema
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De student kan begrippen uit de elementaire kansrekening (zoals voorwaardelijke kans, verwachting en variantie) toepassen in een statistische analyse. De student kan een aantal statistische toetsen toepassen: voor het vergelijken van twee steekproeven en op het gebied van regressie, variantie-analyse (inclusief repeated measures) en logistische regressie. De student kent principale componenten en kan post hoc analyse / simultane betrouwbaarheidsintervallen toepassen.
Inhoud
Centrale begrippen van de kansrekening zoals (voorwaardelijke) kans, verwachting en variantie worden behandeld. Ook het doorrekenen van verwachtingen van variantie voor lineaire functies van de waarnemingen wordt behandeld en eindigt met principale componenten.
De principes van de statistische toetsingstheorie wordt uitgelegd aan de hand van het 1-steekproef-probleem (discreet en continue), en vooral toegepast bij de 2 steekproevenproblemen, regressie, variantie-analyse (ook repeated measures) en logistische regressie. Bij variantie-analyse wordt ook stil gestaan bij multiple comparison / post hoc analyse / simultane betrouwbaarheidsintervallen.
Elke week moet de student een opdracht doen. Van alle opdrachten moet de student een schriftelijk verslag inleveren. De laatste 5 opdrachten worden met SPSS (of een ander programma als de student dat wenst) gedaan. De opdrachten 5 en 6  worden individueel besproken (on campus of viaTEAMS).
Participating study
Master Biomedical Engineering
Verplicht materiaal
Canvas
Lecture notes in Canvas
Aanbevolen materiaal
Boek
978-0-13-234470-8 Foundations of Clinical Research, applications to Practice,third edition; Leslie G. Portney and Mary P. Watkins
Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Opdracht

SluitenHelpPrint
Switch to English