SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400141
201400141
Inleiding Vakdidactiek economie-M&O minor
Cursus informatieRooster
Cursus201400141
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondrs. J.G. Zonjee
E-mailj.g.zonjee@utwente.nl
Docenten
Docent
dr. N.M. Nieveen
Docent
drs. J.G. Zonjee
Contactpersoon van de cursus
drs. J.G. Zonjee
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 1. een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 2. in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 3. te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 4. een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 5. beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 6. te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 7. een activerende werkvorm te ontwerpen
 8. te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 9. een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 10. rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 11. bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
 12. beargumenteerd een experiment te kiezen voor een les en te reflecteren op het gebruik van experimenten (in de les)
Inhoud
Het vak dient als eerste kennismaking met een aantal belangrijke didactische principes en introduceert onderwerpen als het zinvol stellen van leerdoelen, valide toetsen en impliciete vooronderstellingen van lesmethodes.
Voorts ondersteunt dit vak het eerste schoolpracticum (SP1)
Aan de orde komen:
 • Voorbereiding van economie onderwijs en activerende didactiek.
 • Inleiding op leerstrategieën; eigen en van de leerling.
 • Kennismaking met de rol van klaslokaal experimenten en het belang van transfer
 
Je oefent hierbij met:
 • het formuleren van lesdoelen
 • klassenmanagement
 • het gebruik van verschillende media
 • het geven en verwerken van feedback
Het eindcijfer komt tot stand door het gemiddelde van (1) het cijfer voor het lesontwerp en de uitvoering ervan en (2) het gemiddelde cijfer voor drie opdrachten.

Deelnemende opleiding                                                 Examendoel
Zie toelatingsmatrix                                                          Minor
 
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Studiemateriaal
Cursusmateriaal zal tijdens de cursus ter beschikking worden gesteld.
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten en presentaties

SluitenHelpPrint
Switch to English