CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 201300196
201300196
Clinical Specialization Internship
Course infoSchedule
Course module201300196
Credits (ECTS)60
Course typeFinal project Master
Language of instructionDutch
Contact personR.G.H. Hartman
E-mailr.g.h.hartman@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
prof.dr. I.A.M.J. Broeders
Examiner
prof.dr. C. Brune
Examiner
prof.dr. M.M.A.E. Claessens
Examiner
drs. N.S. Cramer Bornemann
Examiner
prof.dr. D.W. Donker
Academic year2023
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Het doel van de klinische specialisatiestage (TG-schap) is de student te vormen tot een technisch geneeskundig professional, die een zelfstandige rol kan vervullen binnen een medisch specialistisch behandelteam. Het TG-schap bestaat uit een klinisch specialisatiedeel en een toegepast wetenschappelijk deel binnen een specialistische medische afdeling
Content
De student verblijft gedurende een jaar op een medisch specialistische afdeling. De aard van het specialisme sluit aan bij de master-specialisatietrack waarin de student zal afstuderen.
In dit TG-schap zijn een klinisch specialisatiedeel en een toegepast wetenschappelijk onderzoekdeel te onderscheiden.
Tijdens het klinische specialisatiedeel maakt de student zich, voortbouwend op de ervaringen van de TG-schappen gedurende het tweede masterjaar, vertrouwd met de specifieke technisch geneeskundige aspecten van de diagnostiek en de behandeling van de patiënten te analyseren en relevante oplossingen aan te bieden en daadwerkelijk uit te voeren. De student voert zijn werkzaamheden uit in nauwe samenspraak met leden van het specialistische behandelteam, in opdracht van en onder supervisie van de behandelende medicus. Tijdens deze specialisatiestage heeft de student veelvuldig contact met patiënten met specifieke technisch geneeskundige problemen. De student is betrokken bij alle gezamenlijke (multidisciplinaire) patiëntenbesprekingen op de afdeling en met andere afdelingen.
Tijdens het toegepast wetenschappelijk onderzoek van het TG-schap voert de student onderzoek uit naar een voor de afdeling relevant, specifiek technisch geneeskundig probleem bij de diagnostiek en behandeling. Bij een duidelijk omschreven groep patiënten wordt een voor de diagnostiek en behandeling relevant technisch geneeskundig probleem geïnventariseerd en geanalyseerd en een oplossingsrichting onderzocht. Het onderzoek zal deel uitmaken van een binnen de afdeling lopend onderzoekprogramma. De student bewerkt hiervan een deelproject dat binnen het klinische specialisatiejaar (kan en) dient te worden afgerond. Indien mogelijk dient het onderzoek een aanzet te vormen voor een promotieonderzoek. De student bericht over zijn onderzoek en de resultaten daarvan op lokale, nationale en, zo mogelijk, internationale wetenschappelijke bijeenkomsten en schrijft daarover een afstudeerscriptie. Indien de resultaten van het onderzoek zich daarvoor lenen, zal de student deze verwerken in een wetenschappelijke publicatie.
Begeleiding en beoordeling vindt plaats door een afstudeercommissie bestaande uit een klinisch medisch begeleider, een technologisch begeleider van de UT en een procesbegeleider van de opleiding TG.

Ingangseisen
Een student kan beginnen met de Klinische Specialisatiestage wanneer hij in het bezit is van het bachelordiploma Technische Geneeskunde alsmede 60 EC uit het eerste masterjaar en 60 EC uit het tweede masterjaar.
Participating study
Master Technical Medicine
Required materials
-
Recommended materials
-
Instructional modes
Other
Presence dutyYes

Tests
Test 1

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal