SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201200237
201200237
Theory of Electromagnetic Fields
Cursus informatieRooster
Cursus201200237
Studiepunten (ECTS)7
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoonprof.dr.ir. L. Abelmann
E-maill.abelmann@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. L. Abelmann
Docent
prof.dr.ir. L. Abelmann
Docent
dr.ir. M.P. de Jong
Docent
prof.dr.ir. G.J.M. Krijnen
Docent
dr.ir. W. Olthuis
Collegejaar2012
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De student heeft inzicht in de structuur van de Elektromagnetische veldtheorie
Inhoud
Vakbeschrijving
In dit vak wordt een inleiding gegeven in statische elektromagnetische velden. Fenomenen en technische toepassingen worden beschreven m.b.v. de Maxwell vergelijkingen. Fysische interpretatie van de vergelijkingen, het verbinden van fenomenen en toepassingen met de Maxwell vergelijkingen, zowel als hun gebruik voor het beschrijven van eenvoudige situaties en toepassingen vormen de kern van het vak.

Inhoud
Toepassing vectorcalculus in elektromagnetische veldtheorie: scalaire velden en vectorvelden, gradient, nablaoperator, Divergentie en rotatie. Maxwell vergelijkingen. Elektromagnetische Krachten; velden en bronnen; wetten van Coulomb en Gauss. Geïnduceerde stromen en inductie. Velden in materialen.

Deelnemende opleiding

Examendoel

Bachelor Electrical Engineering (BSc EE)

Propedeuse

Voorkennis
Voorkennis noodzakelijk: Calculus I (201000177), Calculus II (191511040)
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
The Feynman lectures on physics Vol. II: Mainly electromagnetism and matter" Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Addison-Wesley, Reading, MA, USA, ISBN: 0-2-1-51004
Werkvormen
Problem Based Learning
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Mondeling

SluitenHelpPrint
Switch to English