SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201200189
201200189
Case Medical Sensing & Stimulation 1
Cursus informatieRooster
Cursus201200189
Studiepunten (ECTS)4
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoondr. E. Mos - Oppersma
E-maile.mos-oppersma@utwente.nl
Docenten
Docent
ir. E. van Dijk
Examinator
dr. E. Mos - Oppersma
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Mos - Oppersma
Docent
R.S.P. Warnaar
Collegejaar2020
Aanvangsblok
1A
Aanmeldingsprocedure-
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Leren om medische en technische kennis toe te passen om een wetenschappelijk onderzoek op te zetten om een complex actueel klinisch probleem op te lossen zoals die door externe klinische specialisten gepresenteerd wordt.
 
Inhoud
Tijdens deze casus, aan het begin van het eerste semester, zal een casus gepresenteerd worden door een klinisch specialist. De inhoud van deze casus is gerelateerd aan de vakken in dit semester van de afstudeerrichting Medical Sensing and Stimulation (MSS), namelijk: Circulation&Ventilation, Biological Control Systems en Data Science. De opdrachten van deze casus verschillen elk jaar, maar altijd staat een klinisch probleem centraal waarvoor de oplossing gezocht wordt in het technologische domein. Dit kan onder andere monitoring of simuleren van een essentieel proces in het lichaam inhouden of de ontwikkeling van innovatieve therapie. In groepen van 4 studenten zullen de studenten een onderzoeksvraag ontwikkelen in een onderzoeksvoorstel, met probleemomschrijving, review van relevante literatuur, een gedetailleerd voorstel van de experimenten en een voorstel van methoden om de data te verwerken en antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Het gehele proces staat onder supervisie van medisch en technologische experts. De casus wordt afgesloten met een verslag, presentatie en discussie.
 
Leerdoelen:
 1.  
  • Student heeft begrip van relevante anatomie, fysiologie en pathologie
  • Student heeft inzicht in het probleem
  • Student heeft overzicht van huidige stand van zaken
 2.  
  • Student komt met een innovatief Pva
  • Student ontwerpt een PvA dat klinisch relevant is in de toekomst
 3.  
  • Student geeft inzicht van de voor- en nadelen van het ontwerp
  • Student kan (mogelijke) resulteren klinisch interpreteren
 4.  
  • Student kan de resultaten beschrijven en presenteren volgens academische standaard in verslag
  • Student kan de resultaten grafisch aantrekkelijk presenteren.in het Engels
  • Student kan de resultaten mondeling presenteren in het Engels.
  • Student kan de resultaten mondeling verdedigen in een discussie.

 
Voorkennis
Toelating tot de master opleiding TM. Geslaagd zijn voor of deelname aan tenminste twee van de drie track-specifieke cursussen in hetzelfde semester, waaronder in ieder geval het vak ‘Circulation & Ventilation’
Participating study
Master Technical Medicine
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Studiemateriaal
Extra materiaal (handouts en papers) via Canvas
Werkvormen
Hoorcollege

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Verslag, presentatie en discussie

SluitenHelpPrint
Switch to English