SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201000224
201000224
Master Thesis ECB Scheikunde
Cursus informatieRooster
Cursus201000224
Studiepunten (ECTS)30
CursustypeMaster eindopdracht
VoertaalEngels
Contactpersoondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
R. Bansal
Docent
prof.dr.ir. N.E. Benes
Docent
prof.dr. J.J.L.M. Cornelissen
Docent
prof.dr.ir. J.E. ten Elshof
Docent
prof.dr. J.F.J. Engbersen
Collegejaar2020
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De Master Thesis is een individueel project waarmee het vakinhoudelijke deel van de masteropleiding ECB richting Scheikunde wordt afgerond. De belangrijkste doelstelling van deze opdracht is dat de student leert en bewijst dat hij / zij is in staat is om een chemisch onderzoeksproject met een grote mate van zelfstandigheid uit te voeren. De opdracht wordt uitgevoerd in een van de Chemical Engineering research groepen van the faculty of Science and Technology of the UT onder de begeleiding van een mentor van de research groep en onder de verantwoordelijkheid van een Master' s Assignment Commissie.
 
De student voert een onderzoek uit op masterniveau dat voldoet aan de gestelde wetenschappelijke criteria. De mate van diepgang en complexiteit van het project wordt bepaald door de voorzitter van the Master’s Assignment Committee. De student rond zijn/ haar Master Thesis af met een schriftelijk verslag en een mondelinge openbare presentie.
 
Het cijfer voor de Master Tesis zal tot stand komen door de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek, het verslag, de presentatie en de algemene aspecten. Voor de verslaglegging, de presentatie en de algemene aspecten gelden de volgende leerdoelen:
 
 
Leerdoelen

Na het afsluiten van de Master Thesis kan de student:
 
 
Beoordeling
1. op een adequate manier over zijn/haar onderzoek rapporteren in een verslag.
(Het verslag is goed gestructureerd, helder en met correct taalgebruik geschreven).
Verslag
2.op een adequate manier een presentatie geven over zijn/ haar onderzoek. (De presentatie is gestructureerd, heldere uitleg en wordt visueel goed ondersteund door hulpmiddelen). Presentatie
3. op een hoge mate van zelfstandigheid, creativiteit, toewijding en inzet een groot project uit te voeren. (de student is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, planning, en communicatie) Observatie
4.op een professionele manier communiceren met o.a. de leden van de onderzoeksgroep, mentor en commissie.   Observatie
Voorkennis
Voor gestart kan worden met de vakinhoudelijke Master Thesis moeten drie van de vier inhoudelijke (ChE) mastervakken zijn afgerond. Van de vier inhoudelijke mastervakken zijn (tenminste) drie gekoppeld aan het inhoudelijke onderzoek en daarmee ondersteunende specialisatievakken en bereiden ze voor op het Onderzoek in de onderzoeksgroep. De mastervakken en het onderzoek dient te worden goedgekeurd door de vakdidacticus Talitha Visser (t.c.visser@utwente.nl) (onder mandaat van de examencommissie),
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
In overleg met docent
Afhankelijk van het onderzoek
Werkvormen
MSc Final Project
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Toets

SluitenHelpPrint
Switch to English