SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200900030
200900030
Onderzoek van Wiskunde
Cursus informatieRooster
Cursus200900030
Studiepunten (ECTS)20
CursustypeCursus
VoertaalEngels, Nederlands
Contactpersoondr.ir. J.A.H. Alkemade
E-mailj.a.h.alkemade@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr.ir. J.A.H. Alkemade
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. J.A.H. Alkemade
Docent
dr.ir. A. Braaksma
Examinator
dr. G.A.M. Jeurnink
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. A.A. Stoorvogel
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De toekomstige eerstegraads docent wiskunde laten kennis maken met hedendaags wiskundig onderzoek en daarbij een mogelijke band met het voortgezet onderwijs te ontdekken.
Inhoud
De opdracht wil de aankomende docent vertrouwd maken met actueel wiskundig onderzoek door zelf met een probleem te exerceren, gebruikmakend van wiskundige methoden. In samenspraak met een leerstoelhouder van de afdeling Applied Mathematics formuleert de kandidaat een onderzoeksplan welke gekoppeld is aan het leerstoeldomein. Niet noodzakelijk, maar wel wenselijk, kent het gekozen thema ook een verbinding met de wiskunde uit het voortgezet onderwijs. Er bestaat de mogelijkheid om dit onderzoek te koppelen aan  Onderzoek van Onderwijs(10EC vak, code 197454200) In het onderzoeksplan worden benoemd de titel van het project, naam van de begeleider(s), start- en einddatum. Tevens wordt de probleemstelling (onderzoeksvraag) omschreven in circa 300 woorden met hoofd- en subvragen, persoonlijke motivatie en verwachte opbrengst.

In vergelijking met het final project van de masteropleiding AM kent dit onderzoek half zoveel studiepunten, te weten 20 EC. Wel wordt bij het vaststellen van de onderzoeksvraag tevens invulling gegeven aan 20 EC mastervakken uit de ECB-leerovereenkomst. Bij aanvang van de opdracht maken de student en de begeleider duidelijke afspraken over de uitvoering, en de student  communiceert  dit met de vakdidacticus van de masteropleiding ECB.

Nadat de probleemstelling is onderzocht op adequaat niveau schrijft de kandidaat een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt als afsluiting aan de leerstoel gepresenteerd en de leerstoel geeft aan het geheel een cijferbeoordeling. Bij de presentatie wordt ook een van de vakdidactici uitgenodigd.
 
Participating study
M Educatie en Communicatie in de B├Ętawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Eindproject
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Thesis

SluitenHelpPrint
Switch to English