CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493920
197493920
Mathematics Teaching Practice 1 - Minor
Course infoSchedule
Course module197493920
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. T.J.M. Coenen
E-mailt.j.m.coenen@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr.ir. T.J.M. Coenen
Contactperson for the course
dr.ir. T.J.M. Coenen
Examiner
dr. G.A.M. Jeurnink
Examiner
dr.ir. M. Timmer
Academic year2023
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In Schoolpracticum 1 oriënteer je je op het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan de student …
 
  1. Een overzicht geven van wat er allemaal gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met toa’s en pedagogisch-didactisch klimaat.
  2. Verschillende methoden kunnen onderscheiden in het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek en deze koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. Uitleggen wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering en samenwerking).
  4. Zijn/haar eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in je vak formuleren.
  5. Op basis van eigen ervaringen je niveau onderbouwd inschatten.
  6. Onderbouwd toelichten op welke vlakken je je nog moet ontwikkelen om een startbekwaam docent te worden en hier een actieplan voor maken.
  7. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe je advies kan geven; gebruikmaken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie; en daarbij ook grenzen te bewaken
Content
Required materials
Course material
Handleiding SP1
Canvas
Aanvullende documenten bij de handleiding schoolpracticum bevinden zich in de Canvas-cursus ‘Gereedschapskist’
Recommended materials
-
Instructional modes
Traineeship
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal