CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493910
197493910
Chemistry Teaching Practice 1 - Minor
Course infoSchedule
Course module197493910
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr.ir. L.A. de Graaf
Examiner
drs.ing. H.J. Lensink
Contactperson for the course
dr. T.C. Visser
Examiner
dr. T.C. Visser
Academic year2022
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In Schoolpracticum 1 oriënteer je je op het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan de student …
 
  1. Een overzicht geven van wat er allemaal gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met toa’s en pedagogisch-didactisch klimaat.
  2. Verschillende methoden kunnen onderscheiden in het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek en deze koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. Uitleggen wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering en samenwerking).
  4. Zijn/haar eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in je vak formuleren.
  5. Op basis van eigen ervaringen je niveau onderbouwd inschatten.
  6. Onderbouwd toelichten op welke vlakken je je nog moet ontwikkelen om een startbekwaam docent te worden en hier een actieplan voor maken.
  7. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe je advies kan geven; gebruikmaken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie; en daarbij ook grenzen te bewaken
Content
Schoolpracticum 1 (SP1) is een onderdeel van de minor Leren Lesgeven en de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (ECB).
Tijdens de stage verzorg je minilessen, oriënteer je je op de schoolomgeving, observeer je lessen van anderen, geef je zelf (deel)lessen, formuleer je je eigen visie op het docentschap en stel je een actieplan op als startpunt voor de vervolgstage
Tijdens SP1 bouw je een ontwikkelverslag op rond je successen en ontwikkelpunten. Dit dossier vul je later aan tijdens je eventuele vervolgstage (SP2) om je groei naar een startbekwame docent te laten zien.
Required materials
Course material
Handleiding SP 1
Canvas
Aanvullende documenten bij de handleiding schoolpracticum bevinden zich in de Canvas-cursus ‘Gereedschapskist’
Recommended materials
-
Instructional modes
Traineeship
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal