CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493910
197493910
Chemistry Teaching Practice 1 - Minor
Course infoSchedule
Course module197493910
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Lecturer(s)
Lecturer
dr.ir. L.A. de Graaf
Lecturer
drs.ing. H.J. Lensink
Contactperson for the course
dr. T.C. Visser
Lecturer
dr. T.C. Visser
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In Schoolpracticum 1 oriënteer je je op het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan de student …
  1. Benoemen wat er allemaal gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met TOA's, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.
  2. Verscheidene methoden benoemen uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek, en deze te koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. Benoemen wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering, samenwerking).
  4. Zijn/haar eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in zijn/haar vak formuleren.
  5. Op basis van eigen ervaringen zijn/haar niveau van bekwaamheid onderbouwd inschatten
  6. Onderbouwd (in een actieplan) benoemen in welke bekwaamheden hij/zij zich nog moet ontwikkelen om een startbekwaam docent te worden en hier een actieplan voor maken.
  7. advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe hij advies kan geven; gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie;
Content
Schoolpracticum 1 (SP1) is een onderdeel van de minor Leren Lesgeven, de masteropleidingen Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (EMM), Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (LMM) en Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (ECB).
Tijdens de stage verzorg je minilessen, oriënteer je je op de schoolomgeving, observeer je lessen van anderen, geef je zelf deellessen en volledige lessen, formuleer je je eigen visie op het docentschap en stel je een actieplan op als startpunt voor de vervolgstage
Tijdens SP1 bouw je een ontwikkeldossier op rond je successen en ontwikkelpunten. Dit dossier vul je later aan tijdens je eventuele vervolgstage om je groei naar een startbekwame docent te laten zien.
Required materials
Course material
Handleiding SP 1
Recommended materials
Canvas
Opdrachten in de gereedschapskist in Canvas behoren bij schoolpracticum
Instructional modes
Traineeship
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal