SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197493900
197493900
Schoolpracticum Natuurkunde 1 - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus197493900
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. H.J. Pol
E-mailh.j.pol@utwente.nl
Docenten
Examinator
drs.ing. H.J. Lensink
Examinator
dr.ir. H.J. Pol
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. H.J. Pol
Examinator
dr. Dipl.-Phys. H.K.E. Stadermann
Collegejaar2023
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
In Schoolpracticum 1 oriënteer je je op het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan de student …
 
  1. Een overzicht geven van wat er allemaal gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met toa’s en pedagogisch-didactisch klimaat.
  2. Verschillende methoden kunnen onderscheiden in het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek en deze koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. Uitleggen wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering en samenwerking).
  4. Zijn/haar eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in je vak formuleren.
  5. Op basis van eigen ervaringen je niveau onderbouwd inschatten.
  6. Onderbouwd toelichten op welke vlakken je je nog moet ontwikkelen om een startbekwaam docent te worden en hier een actieplan voor maken.
  7. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe je advies kan geven; gebruikmaken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie; en daarbij ook grenzen te bewaken
Inhoud
Schoolpracticum 1 (SP1) is een onderdeel van de minor Leren Lesgeven en de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (ECB).
Tijdens de stage verzorg je minilessen, oriënteer je je op de schoolomgeving, observeer je lessen van anderen, geef je zelf (deel)lessen, formuleer je je eigen visie op het docentschap en stel je een actieplan op als startpunt voor de vervolgstage
Tijdens SP1 bouw je een ontwikkelverslag op rond je successen en ontwikkelpunten. Dit verslag vul je later aan tijdens je eventuele vervolgstage (SP2) om je groei naar een startbekwame docent te laten zien.
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Handleiding SP1
Canvas
Aanvullende documenten bij de handleiding schoolpracticum bevinden zich in de Canvas-cursus ‘Gereedschapskist’
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English