SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197493860
197493860
Vakdidactiek Informatica 1 - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus197493860
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. L.E.I. Breymann
E-maill.e.i.breymann@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L.E.I. Breymann
Examinator
dr. L.E.I. Breymann
Examinator
W.J.H. Nijhuis
Contactpersoon van de cursus
W.J.H. Nijhuis
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 • een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 • te reflecteren op nabespreking en analyse van een eigen gemaakte summatieve toets
 • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 • een weloverwogen keuze te maken uit de keuzedomeinen van het examenprogramma
Inhoud
Uitbreiding en verdieping van de didactiek van het vak.
Vakdidactiek Informatica 1 bouwt voort op Inleiding vakdidactiek Informatica. Het bevat de volgende onderdelen:
 • Verdieping didactische modellen en activerende werkvormen en ICT gebruik
 • Praktische opdrachten
 • Summatieve en formatieve toetsing
 • Ontwerpen van een lessenserie
 • Digitale geletterdheid
 • Examenprogramma informatica (keuzedomeinen)
Voorkennis
Noodzakelijk:
Inleiding vakdidactiek Informatica
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Handleiding Schoolpracticum 2, boek dat bij Onderwijskunde wordt voorgeschreven
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Archief Canvas site
Literatuur
O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis: Guide to Teaching Computer Science, An Activity-Based Approach, Second Edition, Springer 2014
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten en presentaties

SluitenHelpPrint
Switch to English