CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493820
197493820
Mathematics Teaching Methodology 1 - Minor
Course infoSchedule
Course module197493820
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. T.J.M. Coenen
E-mailt.j.m.coenen@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr.ir. T.J.M. Coenen
Contactperson for the course
dr.ir. T.J.M. Coenen
Examiner
dr.ir. M. Timmer
Academic year2023
Starting block
1B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Aan het eind van de cursus is de student in staat om…
  • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
  • in hun lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen.
  • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les).
  • een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen.
  • te reflecteren op nabespreking en analyse van een eigen gemaakte summatieve toets.
  • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les).
  • een activerende werkvorm te ontwerpen.
  • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen.
  • in zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren.
 
De kernconcepten die in VD1 aan bod komen betreffen de belangrijkste aspecten uit de domeinen vergelijkingen & ongelijkheden, functies, meetkunde, algebra & getaltheorie, goniometrie, statistiek – toegespitst op de onderbouw.
Content
Nadat de basis van de wiskundedidactiek is behandeld in Inleiding Vakdidactiek Wiskunde (IVD), zal Vakdidactiek Wiskunde 1 de belangrijkste onderwerpen uit het vmbo en de onderbouw van havo/vwo behandelen (zie de leerdoelen). De didactiek van deze onderwerpen komt aan de orde, gekoppeld aan de stof van IVD. Tegelijkertijd wordt wederom ingegaan op overstijgende onderwerpen zoals gebruik van ICT, toetsing en alternatieve werkvormen.

 
Assumed previous knowledge
Noodzakelijk: Inleiding Vakdidactiek
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Course material
Handboek Wiskundedidactiek, uitgave Epsilon
Literature
Recente en minder recente artikelen, verstrekt via Canvas
Recommended materials
-
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal