CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493800
197493800
Physics Teaching Methodology 1 - Minor
Course infoSchedule
Course module197493800
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. H.J. Pol
E-mailh.j.pol@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
drs.ing. H.J. Lensink
Contactperson for the course
dr.ir. H.J. Pol
Examiner
dr.ir. H.J. Pol
Examiner
dr. Dipl.-Phys. H.K.E. Stadermann
Academic year2023
Starting block
1B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Vakdidactiek Natuurkunde 1 heeft de volgende algemene doelstellingen:
 
 • Eigen maken van de basisbeginselen van de vakdidactiek behorend bij de hedendaagse schoolnatuurkunde met onder andere aandacht voor lesindeling, lesvoorbereiding, activeren van leerlingen en de rol van (demonstratie-)proeven.
 • Voorbereiden op specifieke taken ten behoeve van het natuurkundeonderwijs.
 • Uitwisselen van ervaringen en ideeën betreffende het natuurkundeonderwijs.
 • Verder ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticum ervaringen.

Specifieke leerdoelen waar verder aan wordt gewerkt in het kader van de lerarenopleiding: Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 1. een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
 2. de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak
 3. in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 4. te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 5. een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 6. te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 7. een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 8. te reflecteren op nabespreking en analyse van een eigen gemaakte summatieve toets
 9. beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 10. te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 11. een activerende werkvorm te ontwerpen
 12. te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 13. een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 14.  te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
 15. beargumenteerd leerlingpractica te kiezen voor een les
 16. te reflecteren op het gebruik van leerlingpractica (in de les)
Content
Het vak besteedt aandacht aan de didactische principes van de schoolnatuurkunde. Aan de orde komen onder andere: 
 • Voorbereiding van natuurkundeonderwijs en activerende didactiek.
 • Inbedding van natuurkundige concepten in contexten en vise versa.
 • Toetsen bij natuurkunde
 • Leerling-/demonstratieproeven o.a. met behulp van ICT (applets en/of ipCoach)
 • Demonstratievaardigheden, werkvormen
 • Doelstellingen, leerplan en leerpakketten
 • Probleemoplossend vermogen
 • Begripsvorming: elektriciteit
 • Differentiëren in de klas
 • Vakoverstijgende didactiek
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Literature
Handboek natuurkundedidactiek, red Kortland, Mooldijk en Poorthuis van Epsilon uitgever, Amsterdam. ISBN 978-90-5041-163-9 Deels aanvullende handouts en achtergrondliteratuur.
Recommended materials
Course material
Boek Onderwijskunde. Schoolpracticumhandleiding, materiaal op Canvas, handouts.
Instructional modes
Instruction/lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignments and presentation

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal